Bokföra manuellt i Bokio

Börja med att ladda upp ett underlag eller välj att bokföra utan underlag.

Ladda upp underlag

I nästa steg kommer du få välja vilken typ av underlag eller verifikat det är du ska bokföra. Eftersom vi nu ska bokföra manuellt (dvs själva skriva in kontonummer och summa i debet och kredit) så spelar det egentligen ingen roll vad du väljer här.

välj kategori

Nu når vi den moderna bokföringen med Bokios bokföringsmallar. Dessa kan man antingen söka på under Sök eller se i olika kategorier under Alla mallar. Klicka på Manuell för att komma till den manuella bokföringen.

Klicka på manuell

I den manuella bokföringen kan du söka på både kontonummer och kontonamn. Observera! Tänk på att du inte kan välja ett konto som inte finns med i vår kontoplan. Söker du på ett konto som inte dyker upp i listan så kommer kommer du alltså inte kunna använda detta i bokföringen i Bokio. Läs mer om kontoplanen i Bokio här.

Du fyller först i titel och datum för verifikatet och därefter kontonummer samt belopp för vad som ska bokföras på respektive konto. Ett verifikat måste balansera i Debet och Kredit för att kunna bokföras i exemplet nedan är beloppet på 1930 ej ifyllt och man kan därför inte gå vidare. 

Välj konton och se till att balanserar

När samtliga konton är tillagda och det balanserar mellan debet och kredit kan du bokföra. Vill du lägga till ytterligare bokföringskonton så klickar du på Ny rad och är du klar väljer du Granska och Bokför.

Se till att det balanserar

Ser verifikatet korrekt ut väljer du Bokför och ska något ändras så väljer du Avbryt.

Granska hur verifikatet kommer bli

Nu är verifikatet bokfört och klart.

Verifikatet är bokfört och klart.

Läs mer