Ladda upp flera underlag samtidigt

Från knappen Ladda upp kan du nu välja att ladda upp flera PDF- eller bildfiler samtidigt som underlag till bokföringen. 

Välj Ladda upp

Välj flera underlag

Markera de kvitton och fakturor som du vill ladda upp i Bokio och klicka sedan på Öppna. I dagsläget går det inte att gruppera underlag som ska tillhöra samma verifikat när du laddar upp flera underlag samtidigt. Har du flera filer som ska tillhöra samma verifikat får du lägga till dessa när du väl bokför.

Markera de underlag du vill ladda upp

Observera att du endast kan ladda upp PDF, png och jpeg filer. Om du väljer att ladda upp PDF-filer se till att dessa inte överskrider 4 MB per fil. För png och jpeg finns inga restriktioner gällande filstorlekar.

Uppladdat

När du öppnat filerna hamnar du automatisk på sidan Uppladdat. Här får du en bra överblick på samtliga uppladdade underlag och har nu möjlighet att gå vidare och bokföra. Du kan också ta bort underlag härifrån.

Se underlag under uppladdat

Du hittar även de uppladdade materialet på sidan Att göra.

Se underlag under att göra

Läs mer