Bokför en inkomst: Kontantmetoden

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen Ladda upp kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. Du kan välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. I båda fall kommer du hitta det uppladdade materialet på sidan Att göra.

Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till kvittot eller fakturan vid senare tillfälle.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

  • Kvitto eller utgift
  • Inkomst
  • Leverantörsfaktura
  • Annat

En inkomst är en ersättning från försäljning. Har du sålt något (oavsett om det är på faktura eller kvitto) så bokför du detta endast en gång vid kontantmetoden. Detta då inbetalningen sker.

Välj Inkomst.

Om du vill kan du klicka på Spara och fortsätt senare. Underlaget hamnar då på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och du kommer då automatiskt in på nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, klicka på Bokför.

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring finns uppdelad på Sök eller Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" (se pil) där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen för att gå vidare till nästa steg.

Behöver du backa tillbaka till föregående steg går detta att göra antingen i webbläsaren eller via ändra-knappen längst uppe till höger. Där kan man även välja att avbryta eller lägga till en ny sida på underlaget.

Steg 4: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är alltid viktigt att man kollar så att samtliga uppgifter som datum och summa verkligen stämmer. Gör de inte det så får man manuellt justera detta.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på Lägg till kategori. Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Välj betaldatum

Betaldatum kan du justera genom att klicka på kalendern. På pilarna bredvid kan man klicka sig framåt eller bakåt i datumväljaren. Dvs om vi klickar på nedåt-pilen i det här fallet kommer datumet bli 2018-05-20.

Välj betalkonto

Under Konto väljer du det betalkonto som använts vid inköpet. Du kan lägga till betalkonton (dvs bokföringskonton) under Inställningar → Betalkonton. Läs mer här om betalkonto.

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är bokfört. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen. Om man vill kan man här redigera verifikatet manuellt genom att klicka på Redigera verifikat.

För att bokföra verifikatet, klicka på Fortsätt.

Steg 6: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på Klar om du känner dig nöjd.

Läs mer