Bokföra ränteintäkter

Vad är en ränteintäkt?

Ränteintäkter är intäkter på ränta som man fått genom lämnade fordringar hos fysiska eller juridiska personer. Det kan till exempel uppkomma om ditt företag lånar ut pengar till ett annat företag eller på ett bankkonto.

Välj att bokföra en inkomst och använd bokföringsmallen "Ränteintäkter" så krediteras konto 8311 (Ränteintäkter från bank).

Vid bokslut

Ränta betalas oftast ut i efterskott vilket innebär att du vid bokslut kan behöva ta hänsyn till upplupna ränteintäkter, dvs de som hör till räkenskapsår 1 men kommer betalas i räkenskapsår 2. Detta hanterar du i Bokios bokslut steg 3 för förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

Ränteintäkter i bokslutet

Periodiseringen i detta fall kommer att bokföras så här:

8310 (Ränteintäkter från omsättningstillgångar) Debet 677
2960 (Upplupna räntekostnader) Kredit 677

Läs mer