Uppdatera namn på periodiseringskonton

Vi har nu lagt till möjligheten att ändra namn på periodiseringskonton i vår kontoplan så att de stämmer överens med senaste versionen av BAS kontoplan. Nedan finner du hur vår kontoplan ser ut idag och hur BAS kontoplan ser ut.

Bokios kontoplan BAS kontoplan 
2120 Periodiseringsfonder 2120 Periodiseringsfond 2020
2121 Periodiseringsfonder 2121 Periodiseringsfond 2021
2122 Periodiseringsfonder 2122 Periodiseringsfond 2022
2123 Periodiseringsfond 2020 2123 Periodiseringsfond 2023
2124 Periodiseringsfond 2021 2124 Periodiseringsfond 2024
2125 Periodiseringsfond 2022 2125 Periodiseringsfond 2025
2126 Periodiseringsfond 2023 2126 Periodiseringsfond 2016
2127 Periodiseringsfond 2017 2127 Periodiseringsfond 2017
2128 Periodiseringsfond 2018 2128 Periodiseringsfond 2018
2129 Periodiseringsfond 2019 2129 Periodiseringsfond 2019


Vår rekommendation är att du går in och uppdaterar namnen så att de stämmer överens med BAS kontoplan, och om det finns bokförda periodiseringar som inte ligger under rätt namn så behöver en omföring bokföras.

Om ditt tidigare bokföringsprogram använde senaste versionen av BAS kontoplan och du har bokfört dina periodiseringsfonder innan du började använda Bokio, kan det vara så att du bara behöver ändra namnen på dina periodiseringskonton i Bokio utan omföring.

Bokföringsexempel:

Fond (10 000 kr) bokförd på konto 2123-Periodiseringsfond 2020 flyttas till konto 2120-Periodiseringsfond 2020

10 000 kr Debet konto 2123

10 000 kr Kredit konto 2120

Det går bra att lägga flera omföringar i samma verifikat:

Bokför omföring av periodiseringsfonder

Du ändrar namn på berörda konton via Inställningar -> Kontoplan och klickar på det kontonummer som ska ändras.

Ändra namn på bokföringskontot för periodiseringsfond