Representation i utlandet

Vissa funktioner kräver en betalplan

Beloppen för representation och avdrag gäller oavsett om den externa representationen är förlagd utomlands eller i Sverige. Representerar du i utlandet finns dock ingen moms att lyfta (moms i utlandet räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inklusive moms.

Vid exempelvis köp av biljetter till ett evenemang utanför Sverige är det avdragsgilla beloppet därmed 180 kr, inklusive den eventuella utländska momsen. Detta innebär något lägre avdragsbelopp än vid representation i Sverige.

Använd bokföringsmallen Representation utomlands.

Välj bokföringsmallen Representation utomlands

Fyll i totala summan SEK som dragits från bankkontot. Ingen moms kommer lyftas utan den är inkluderad i totalbeloppet.

Verifikatet kommer se ut så här:

Läs mer