Representation i utlandet

Beloppen för representation och avdrag gäller oavsett om den externa representationen är förlagd utomlands eller i Sverige. Representerar du i utlandet finns dock ingen moms att lyfta (moms i utlandet räknas inte enligt den svenska momslagen som moms). Därmed blir de belopp som är avdragsgilla inklusive moms. Detta innebär att avdragsbeloppet blir något lägre än om representationen sker i Sverige. 

Använd bokföringsmallen Representation utomlands.

Mall Representation utomlands

Fyll i totala summan SEK som dragits från bankkontot. Ingen moms kommer lyftas utan den är inkluderad i totalbeloppet.

Ange belopp för representation

Verifikatet kommer se ut så här:

Verifikat representation utomlands

Läs mer