Förbrukningsmaterial, varor och förbrukningsinventarier

Det är inte helt lätt att veta vad skillnaden mellan förbrukningsmaterial, varor, kontorsmaterial och förbrukningsinventarier är. Här försöker vi reda ut skillnaderna samt vilka bokföringsmallar du kan använda när du bokför i Bokio.

Förbrukningsmaterial

Material som har kort livslängd på ett år eller mindre och av obetydligt värde. Det kan både vara varor som förbrukas såsom batterier, glödlampor och papperspåsar, men även material som används i tillverkning, men som ej är en del av själva varan såsom klister, knappar och hinkar. Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsmaterial". Denna bokföringsmall räknar på 25% moms.

Varor

Material och saker som omsätts i verksamhetens normala rörelseverksamhet kan bokföras som inköp av varor. Använd bokföringsmallarna "Inköp varor" med antingen 6%, 12% eller 25% moms.

Kontorsmaterial

Kontorsmaterial kanske är det mest tydliga, dvs saker som är tydligt kopplade till en kontorsverksamhet. Använd bokföringsmallen "Inköp Kontorsmaterial". Här beräknas 25% moms.

Förbrukningsinventarier

Har en livslängd på tre år eller mindre. Detta kan till exempel vara en dator, hårddisk, mobiltelefon, dammsugare mm. Använd bokföringsmallen "Inköp Förbrukningsinventarier". Ett riktmärke är att varan inte överskrider ½ prisbasbelopp. Inventarier som har en ekonomisk livslängd på mer än tre år ska bokföras som en inventarier om de har ett högre värde än ½ prisbasbelopp. Dessa anses då bli tillgångar och kan bokföras genom mallar i Bokio. Läs mer här om hur du hanterar inventarier och avskrivningar i Bokio.

Missa aldrig att bokföra några transaktioner

Slipp logga in separat hos en bank! Betala dina fakturor, lön och utlägg på samma ställe som du bokför. Med Bokio Företagskonto får du företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer

Läs mer