Bokför försäljning med Klarna, Stripe och liknande: Kontantmetoden

Klarna och Stripe tar ut en avgift vid varje transaktion och denna måste med i bokföringen. I Bokio kan du välja flera bokföringsmallar när du bokför och på så sätt få med själva försäljningen och avgiften för Klarna på ett och samma verifikat. 

Datum: Den dag du får in pengar på ditt konto

Välj kategorin Inkomst i första bokföringssteget.

I nästa steg väljer du första bokföringsmallen. Har du sålt varor inom Sverige med 25% moms till exempel så väljer du denna mall.

Efter att första mallen är vald ska du nu välja en ytterligare som gäller avgiften till Klarna/Stripe. Eventuellt innehåller även underlaget flera olika försäljningar (till exempel försäljning av varor med annan momssats eller försäljning av tjänster). Klicka på "Lägg till kategori".

Sök på mallen "Avgift avräkningsnota 25% moms". För Klarna så är det moms på avgiften. Om avgiften gäller Stripe rekommenderar vi mallen "Inköp tjänster inom EU 25%". 

Nu ska vi skriva in totala beloppet för försäljningen (inkl. moms) samt avgiften från Klarna. I detta fall har vi sålt varor för 499 kr inkl.moms och har en avgift på 9 kr. Observera att totala beloppet just nu visar felaktigt. Den räknar ihop summorna istället för att dra av kostnaden. Det kommer däremot bli rätt i bokföringen vilket du kommer att se i nästa steg vid förhandsgranskning av verifikatet.

Välj det betalkonto som pengarna har kommit in till. I detta fall är det företagskonto vilket är bokföringskonto 1930.

Klicka på "Nästa" för att komma till förhandsgranskningen av verifikatet. Vi ser här att konto 1930 debiteras med 499 kr samtidigt som det krediteras med 9 kr. Resultatet blir att konto 1930 debiteras med 490 kr. Som du ser registreras även ingående moms på factoringavgiften.

Läs mer