Vilka rapporter finns det stöd för i Bokio?

I Bokio finns följande rapporter:

  • Balansrapport
  • Resultatrapport
  • Momsrapport
  • Huvudbok
  • Leverantörer (Leverantörsreskontra)
  • Kunder (Kundreskontra)
  • Periodisk sammanställning
  • Årsredovisning kan göras genom genom årsredovisning-online.