Inköp av inventarier (tillgångar) från utlandet

Genom att använda Bokios smarta bokföringsmallar får du hjälp med att bokföra inköp du gör ifrån utlandet. Här gäller lite speciella regler kring hantering av moms. Med hjälp av mallarna ser du till att bokföra på rätt bokföringskonton samt tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. Det är alltså en fiktiv moms som bokförs då du gjort inköp från utlandet. Detta registreras sedan automatiskt i momsrapporten i Bokio.

Förbrukningsinventarier

I Bokio hanterar du detta genom att välja den vanliga mallen för Inköp förbrukningsinventarier som om den hade köpts i Sverige. 

Välj mall för inköpet

I steget efter kan vi välja vilket land som säljaren är ifrån, dvs inom Sverige, inom EU eller utanför EU. 

Välj land för inköpet

Så här kommer verifikatet se ut för inköp av förbrukningsinventarier inom EU. När du väljer att säljaren är inom EU kommer Bokio automatiskt att bokföra med omvänd skattskyldighet. Det här innebär att den fiktiva momsen kommer registreras rätt i momsrapporten som genereras automatiskt.

Verifikat förbrukiningsinventarie inom EU

Läs mer här om hur man hanterar moms på fakturor från utlandet.

Vanligtvis kan man titta efter vart avsändaren kommer ifrån. Är det däremot svenskt momsnummer redovisat på fakturan (även fall avsändaren är från utlandet) så är inköpet inom Sverige och det ska då bokföras som inköp inom Sverige.

Tillgångar

På samma sätt som förbrukningsinventarier så väljer man den mall som varan hade haft om den hade sålts i Sverige. Om inköpspriset överstiger ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms) kommer du få en ruta som frågar om att bokföra inköpet som tillgång. För att bokföra en anläggningstillgång kan du direkt söka på  mallen Inköp Anläggningstillgång 25% moms.

Välj vilket land som säljaren är ifrån, dvs Sverige, Från EU-land eller Från icke EU-land.

Om du väljer att klicka i boxen "Bokför som tillgång" måste du specificera vilken typ av tillgång du köpt, detta påverkar vilket konto (10XX-11XX) som tillgången kommer bokföras på.

(Observera att om totalsumman understiger ett halvt prisbelopp exkl. moms kommer rutan inte upp och inköpet kan ej bokföras som en tillgång)

Klicka i boxen om du vill bokföra som tillgång: 

bokfor_som_tillgang

Så här kommer verifikatet se ut för inköp av anläggningstillgång utanför EU:

granska_inkop_anlaggningstillgang

Observera att när du köper in varor utanför EU tillkommer det oftast tull och importkostnader ifrån transportföretaget, som bokförs genom mallen separat med mallen Import moms och tull vid inköp varor utanför EU 25%.

Skapa en tillgång

När du bokfört verifikatet på ett tillgångskonto måste du fylla i detaljer såsom en beskrivning på tillgången, samt hur många år tillgången ska skrivas av på. Klicka på Spara detaljer när du är klar. 

detaljer_tillgang

För tillfället stödjer vi endast linjär avskrivning (om annan avskrivningsmetod önskas måste du bokföra detta manuellt). Vi har inte heller stöd för att lägga till tillgångar som redan har påbörjats avskrivningar i tidigare räkenskapsår för närvarande.

Du kan hitta alla dina bokförda tillgångar under Bokföring -> Tillgångar. 

Läs mer