Räkna ut lön & skatt för enskild firma

Vilket år ska du betala skatt?
Skattereglerna uppdateras årligen och därför måste du välja för vilket år du vill göra beräkningen.
Födelseår
Vissa skatteregler är olika beroende på din ålder.
Kommunalskatt
Kommunalskatten varierar mellan olika kommuner. Kontrollera skattesatsen för din kommun 
och fyll i.
Beräknad vinst per år
Gör en uppskattning på verksamhetens totala intäkter och kostnader (exkl. moms) för året. Skillnaden mellan dessa blir beräknad vinst.
Övrig inkomst per år
Har du inkomst från anställning eller kapital behöver du fylla i detta.
!

Lön & skatt i detalj: