Klagomål – hjälp oss bli bättre

Vad är ett klagomål?

Att lämna ett klagomål ger dig som kund möjlighet att framföra ett missnöje till oss på Bokio. Det är viktigt för oss att vi får kännedom om det som våra kunder inte är nöjda med och saker vi kan behöva förbättra. Med ”klagomål” menas att du som kund framför konkret missnöje med hur vi hanterat ett enskilt ärende, som är kopplat till en av våra betaltjänster. Behöver du hjälp med och stöd kring hur produkten fungerar så föreslår vi att du vänder dig till vår vanliga support först.

Svarstid och hantering

Klagomål besvaras snabbast möjligt, senast inom 15 bankdagar från och med den dag det togs emot. Om ditt klagomål inte kan tillmötesgås finns möjligheten att föra ärendet vidare. Du kan få ärendet prövat externt, t.ex. hos allmän domstol. Vi kommer, om så är fallet, informera dig om varför klagomålet inte kunde tillmötesgås. 

Skicka ditt klagomål till oss

Meddelande
Dina kontaktuppgifter

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Box 174
101 23 Stockholm
08-508 860 00

www.arn.se

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå

Box 242 15
104 51 Stockholm
0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

Konsumentverket/KO

Box 48
651 02 Karlstad
0771–42 33 00

www.konsumentverket.se

EU-kommissionen

Du kan vända dig till EU-kommissionen
om det uppstått en tvist du inte kunnat
lösa med motparten.

Gå till EU-kommissisonen

Vi lagrar information på din enhet som krävs för att Bokio ska fungera. Läs mer i vår cookiepolicy. Vi skulle också vilja lagra cookies för marknadsföring och analys som hjälper oss att göra Bokio bättre. Får vi göra det?