Bokföra kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos vanligtvis ett försäkringsbolag, där man antigen själv köper aktier/fonder eller låter försäkringsbolaget sköta om dina placeringar. Alternativ till kapitalförsäkring skulle kunna vara ett aktie- eller fondkonto eller ett sparkonto. Kapitalförsäkring är ett schablonbeskattat konto vilket innebär att du slipper betala 30% i skatt på dina vinster och utdelningar. Du betalar istället en viss procentsats per år vilken baseras på kontots värde och de insättningar som gjorts.

Om det är pengar som bolaget investerar i en kapitalförsäkring så bokför man manuellt så här (här med företagskonto som betalkonto):

1385 (Värde av kapitalförsäkring) Debet
1930 (Företagskonto) Kredit

När man sedan tar ut pengarna och antingen går med vinst eller förlust bokförs det så här:

Konto 1930 Debet Summan du får ut
Konto 1385 (Värde av kapitalförsäkring) Kredit Anskaffningsvärde för det du nu sålt
Konto 8222 (Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar hos andra företag) Debet (vid förlust) / Kredit (vid vinst) vinsten/förlusten

En direktpension är en form av tjänstepension som har pantsatts till förmån för en anställd pga utfäst pensionslöfte, detta betalas ofta in i en kapitalförsäkring. Om det är direktpension du ska bokföra så finns en bokföringsmall för det i den smarta bokföringen, använd sökord "Direktpension".

Läs mer