Bokföra kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos vanligtvis ett försäkringsbolag, där man antingen själv köper aktier/fonder eller låter försäkringsbolaget sköta om dina placeringar. Alternativ till kapitalförsäkring skulle kunna vara ett aktie- eller fondkonto eller ett sparkonto. Kapitalförsäkring är ett schablonbeskattat konto vilket innebär att du slipper betala 30% i skatt på dina vinster och utdelningar. Du betalar istället en viss procentsats per år vilken baseras på kontots värde och de insättningar som gjorts.

Var uppmärksam på att de finns många olika sorters kapitalförsäkringar. Bokföringen skiljer sig åt om försäkringen är kopplad till en pension eller inte och ifall den är svensk eller utländsk. För en svensk kapitalförsäkring ska ingen avkastningsskatt bokföras eftersom försäkringsbolaget betalar skatten. Däremot en utländsk kapitalförsäkring måste du själv bokföra avkastningsskatten och redovisa den i inkomstdeklarationen. 

Den här guiden beskriver bokföring av svenska kapitalförsäkringar som inte är kopplade till ett pensionsåtagande. Om bolaget investerar i en kapitalförsäkring så bokför du manuellt så här (med företagskonto som betalkonto):

1385 (Värde av kapitalförsäkring) Debet
1930 (Företagskonto) Kredit

Bokföra investering i kapitalförsäkring

Uttag från en kapitalförsäkring bokförs efter en bedömning om värdet ökat eller minskat.

Jämför marknadsvärdet på kapitalförsäkringen före uttaget med summan av inbetalda belopp som finns kvar på försäkringen. Om marknadsvärdet är högre än det bokförda värdet krediteras konto 1385 bara med ett belopp som gör att värdet efteråt stämmer med marknadsvärdet minus uttag. Resten är en avdragsgill vinst.

Konto 1930 Debet Belopp som betalas ut
Konto 1385 (Värde av kapitalförsäkring) Kredit Värdeförändring
Konto 8228  (Värdeförändring kapitalförsäkring, avdragsgill) Kredit Vinst

Om marknadsvärdet är lägre än det bokförda värdet krediteras konto 1385 med ett belopp som gör att värdet efteråt stämmer med marknadsvärdet minus uttag. Resten är en ej avdragsgill förlust.

Konto 1930 Debet Belopp som betalas ut
Konto 1385 (Värde av kapitalförsäkring) Kredit värdeförändring
Konto 8228 (Värdeförändring kapitalförsäkring, avdragsgill) Debet värdeminskning

Kapitalförsäkringen får aldrig vara bokförd till ett värde som är högre än marknadsvärdet. Du bör kolla detta när du gör uttag, och vid varje årsbokslut.

Exempel på en vinst i kapitalförsäkring kan se ut enligt följande:

Marknadsvärde före uttag 6000
Uttag -1500
Marknadsvärde efter uttag 4500
Bokfört värde före uttag 5500
Vinst (6000-5500) +500

Bokföra vinst i kapitalförsäkring

Bokföring av förlust:

Bokföra förlust av kapitalförsäkring

En direktpension är en form av tjänstepension som har pantsatts till förmån för en anställd pga utfäst pensionslöfte, detta betalas ofta in i en kapitalförsäkring. Om det är direktpension du ska bokföra så finns bokföringsmallen Direktpension för det.

Läs mer