Bokföra gåvor till anställda och kunder

Gåva till kund

Gåvor till kunder är i praktiken enbart avdragsgilla om det är fråga om representationsgåvor eller reklamgåvor.

Representationsgåva

Är personlig och lämnas i omedelbar anslutning till ett representationstillfälle (då det finns ett samband mellan utgiften i fråga och verksamheten) och kan bestå av exempelvis en bok, chokladkartong eller blomma. Avdrag medges med 300 kr plus moms (per person) för en representationsgåva. Belopp över denna summa är ej avdragsgillt. Om gåvan uppfyller kriterierna för ovanstående så bokförs det på konto 6993. Använd bokföringsmallen Representationsgåva.

Välj bokföringsmallen Representationsgåva

Reklamgåva

Är en massgåva av enklare slag och mindre värde avsedd att användas i många olika sammanhang och oftast en presentartikel märkt med företagets logotyp. Avdrag medges för reklamvärdet av gåva till ett värde på max 300 kr exkl. moms. Om gåvan uppfyller kriterierna för ovanstående så bokförs det på konto 6993. Använd bokföringsmallen Reklamgåva till kund.

Välj bokföringsmallen Reklamgåva till kund

Julgåva

För julgåvor gäller samma kriterier som för Representationsgåva eller Reklamgåva. Uppfyller julgåvan inte kriterierna så är de ej avdragsgilla och ska bokföras manuellt på konto 6992.

Gåva till anställd

Julgåva är skattefritt om värdet inte överstiger 500 kr inkl moms. I värdet är ej kostnad för transport mm inräknat. Från första kronan över 500 kr så är gåvan skattepliktig.

Jubileumsgåva vilken kan ges till anställda då företaget firar jubileum, till exempel 25, 50, 75 eller 100 år. Beloppet får ej överstiga 1500 kr inkl moms.

Minnesgåva som kan ges i samband då en anställd uppnår en viss ålder, tex 50 år. Det kan också vara då person varit anställd i över 20 år. Dock så krävs det att personen varit anställd i företaget i 6 år vid tillfället. Slutligen räknas även gåva vid samband då anställd slutar sin tjänst. Gåvan är skattefri om det ej överstiger 15 000 kr och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Tillfälliga regler med anledning av coronapandemin

Redan i 2020 höjdes värdet på skattefria gåvor till 1 000 kr. Den 1 maj 2021 införs ytterligare en höjning (gäller under hela 2021) så att arbetsgivare kan ge anställda en extra gåva till ett värde av 2 000 kr inkl. moms utan att det förmånsbeskattas. Läs mer hos Skatteverket. Den tillfälliga regeln gäller under perioden 1 januari till 31 december 2021.

Uppfyller gåvan ovanstående kriterier så ska konto 7631 debiteras. Bokför detta i den manuella bokföringen. Ett exempel:

Övriga gåvor till andra än anställda är ej avdragsgilla. Dessa ska redovisas på bokföringskonto 7632.

Läs mer