Bokföra utbildning ägare enskild firma

Är man ägare i enskild firma och har gjort en utbildning som ska kostnadsföras bör detta ligga på konto för Övriga externa rörelseutgifter/kostnader (5XXX - 6XXX) och inte personalkostnader (7XXX) eftersom man inte räknas som anställd. Just nu får det bokföras manuellt så här:

Konto 6590 (Övriga externa tjänster) Debet
Konto 19XX* Kredit

*Kreditera det betalkonto som används, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer