Bokföra utbildning ägare enskild firma

Är man ägare i enskild firma och har gjort en utbildning som ska bokföras så ska detta ligga på konto för Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5XXX - 6XXX och inte personalkostnader 7XXX. Just nu finns ingen bokföringsmall för detta men det kan bokföras manuellt så här:

Kredit 19XX
Debet 6590

Du krediterar det betalkonto som används, tex företagskonto 1930.