Skapa nästa räkenskapsår vid årsslut

När det är 1 månad kvar på ditt räkenskapsår kommer du vid nästa inloggning behöva skapa nästa räkenskapsår. Det här är inget som påverkar det nuvarande räkenskapsåret på något sätt utan det är bara för att undvika avbrott. Uppgifterna om momsperiod och redovisningsmetod är ifyllda utifrån inställningarna på nuvarande räkenskapsår.

Beräknad omsättning behöver du fylla i manuellt. Denna siffra behöver inte vara exakt utan det viktiga är att den ligger inom rätt spann. Från 0-1 miljoner kronor, mellan 1-40 miljoner kronor och över 40 miljoner kronor. Beroende på om omsättningen ligger i första, andra eller tredje spannet så kommer olika datum att redovisas i funktionen Viktiga datum.

För att skapa nästa räkenskapsår, klicka på Skapa räkenskapsår.

Skapa nästa räkenskapsår