Skapa taggar i din bokföring

För att skapa taggar går du in under Inställningar → Bokföring → Tagginställningar. Börja sedan med att skapa upp en Taggrupp. En taggrupp möjliggör jämförelse mellan taggar som läggs till i gruppen. Exempel på vanliga grupperingar är projekt, produkter, avdelningar eller kunder. Om du till exempel säljer tre olika produkter och vill jämföra dess lönsamhet kan du skapa taggruppen "Produkter" och ange en prefix, dvs. Ett snabbkommando som används för att snabbtagga saker till just den gruppen på dina verifikat. I gruppenskapar du sedan upp taggar för respektive produkt, till exempel tröjor, byxor och klänningar.

Bra att tänka på när du väljer vilka taggar du ska skapa är att du kommer kunna ta fram en resultatrapport för varje enskild tagg.

Tagga bokförda verifikat

Via rapporter eller via sidan Bokfört kan du klicka in på tidigare bokförda verifikat. Där kan du lägga till de taggar du skapat upp och du har möjlighet att tagga både verifikatet i sin helhet alternativt per rad, dvs. På ett specifikt kostnads- eller intäktskonto i verifikatet (exempelvis om ett verifikat skulle innehålla flera olika rader som är möjliga att tagga). Du har också möjlighet att ange hur många procent som ska tillhöra respektive tagg.

Till exempel om du har gjort ett inköp där 30% av kostnaden tillhör din försäljning av byxor och 70% tillhör försäljning av tröjor så kan du dela upp taggarna just så. Börja med att klicka på +Lägg till tagg(ar).

taggar_bokfört

Därefter väljer du om du vill tagga hela verifikatet eller enskilda kostnads- och intäktskonton inne i verifikatet. I exemplet så ska vi också lägga in två taggar på ett kostnadskonto. Avmarkera den eller de rader du inte vill tagga och söker sedan bland taggarna. När du valt taggen du vill lägga till så kan du justera antal % som du vill att taggen ska omfatta. Genom att hovra över summan på verifikatet kan du se summan som procenten omfattar. Klicka på Lägg till tagg

lagg_till_ytterligare_tagg

Därefter lägger vi till nästa tagg och justerar procentsatsen. I och med att vi nu har valt att tagga en specifik rad så har vi nu inte möjlighet att lägga till någon tagg på hela verifikatet utan kan endast tagga på radnivå.

sparad_tagg

Klicka på krysset uppe i högra hörnet eller Stäng när du är klar. Du kan nu se taggarna tydligt när du öppnar verifikatet. Här har du även möjlighet att ta bort taggarna.

ny_tagg

Inne på Bokfört får du nu en bra översikt på vilka verifikat som är taggade med vad.

bokfört_tagg

Tagga verifikat när du bokför

Du har också möjlighet att tagga verifikat i samband med att du bokför. I steget efter verifikatet blivit bokfört så klickar du på Lägg till tagg(ar). Därefter lägger du till taggar precis som beskrivet ovan. 
efter_bokfort_tagg