Kan jag exportera bokfört underlag tillsammans med verifikatet?

Det går idag tyvärr inte att ladda ner bokfört underlag tillsammans med verifikatet. Denna funktion finns med i vår utvecklingskö. Det man kan göra är att ladda ner dem var för sig på sidan Bokfört. Klicka på "Skriv ut" för att ladda ner själva verifikatet och ladda ner-knappen för att få ut det uppladdade underlaget.

Läs mer