Kan jag exportera bokfört underlag tillsammans med verifikatet?

I Bokio kan du ladda ner verifikatet och underlaget var för sig. Öppna verifikatet på sidan Bokfört och klicka på Skriv ut för att ladda ner själva verifikatet. Vill du ladda ner själva kvittot eller fakturan klickar du på ladda ner-ikonen som ligger högst upp på underlaget. Att kunna exportera underlag tillsammans med verifikat finns med i vår utvecklingskö.

Skriv ut ett verifikat

Läs mer