Fel datum och summa vid avläsning av underlag

Har du upplevt att Bokio tolkar dina underlag fel vid bokföringen? Ibland hittar våra utläsningsalgoritmer inte rätt och det är därför viktigt att du som laddar upp underlag alltid kontrollerar att det faktiskt är rätt datum och summa som läses ut. Läser Bokio inte av underlaget korrekt kan du korrigera detta manuellt. Vi jobbar självklart kontinuerligt för att förbättra detta.

Har man bokfört på fel datum och vill justera i efterhand så finns möjligheten att redigera eller annullera verifikatet för att sedan bokföra om händelsen. 

Kvitto avläses fel

Du klickar på raderna som lästs av fel och redigerar belopp eller datum till det rätta. Sedan kan du bokföra som vanlig.

Felavläsning kan också bero på att du har en lösenordshanterare aktiverad i webbläsaren.

En vanlig lösenordshanterare är LastPass. Använder du dig av denna kan du manuellt gå in och avaktivera autofill-funktionen för just Bokio.

Logga in på LastPass och redigera Bokio under dina sidor.

Kryssa sedan i rutan ''Disable AutoFill'' för att avaktivera autofill-funktionen för Bokio.

Se en mer detaljerad steg-för-steg guide på LastPass hemsida här.

Läs mer