Billeasing

Hyra eller leasing av personbil innebär att företaget som leasetagare leasar ett fordon under en leasingperiod som anges i leasingkontraktet i form av månatliga leasingavgifter.

Operationell eller finansiell leasing

Ett leasingavtal kan klassificeras som ett finansiellt eller ett operationellt. Finansiellt leasingavtal innebär att du som företagare äger bilen och sedan i princip pantsätter den för att du ska få ut likviditet och sedan kunna amortera i form av leasingavgifter. De ekonomiska fördelarna och riskerna som förknippas ägandet av en tillgång, har väsentligen överförts från leasegivaren till företaget som leasar bilen.

Man bokför delar av transaktionen på tillgångskontot 1260 (Leasade tillgångar) samt en skuld på avbetalningskontot 2391 (Avbetalningskontrakt, långfristig del) som man betalar av varje månad. Detta får du hjälp med om du använder bokföringsmallarna för leasing.

Det som inte kan klassas som finansiell leasing är istället ett operationellt leasingavtal. Företaget äger då inte bilen, utan det gör bilfirman och därmed betalar man en kostnad varje månad till skillnad från när man betalar av en skuld vid finansiell leasing.

Regelverk K1, K2 eller K3

Gällande vilket regelverk bolaget har kan det spela roll hur det ska se ut i bokföringen. Till exempel så ska de som har finansiell leasing och använder sig av K1 och K2 regelverk hantera detta som operationell leasing. Viktigt att ha detta i åtanke vid bokföring av leasingavgifter.  

De som har finansiell leasing och bokför enligt regelverket för K1 eller K2 ska använda vår mall för operationell leasing. Bokför man enligt K3 använder man mallen för finansiell leasing.

Leasing i Bokios smartmallar

Operationell leasing

Använd bokföringsmallen Billeasing. Vid införskaffande av billeasing kan du använda mallen både vid kontraktstart med tillhörande 1:a förhöjd avgiften och därefter även på efterföljande fakturor för själva leasingkostnaden. Denna betalas vanligtvis varje månad. Är detta fördelat på två olika fakturor sker bokföringen av båda var för sig, men fyller i 0 för den delen som inte finns på fakturan.

 1. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms", sedan fördelar du detta belopp utefter nedan delar.
 2. Erhållen leasingfaktura innehåller en leasingavgift som skrivs in exkl moms i rutan "Leasingavgift"
 3. Utgående moms skrivs i rutan "Moms leasingavgift"
 4. Här ska du lägga in eventuell försäkringspremier
 5. Här ska du lägga in administrationsavgifter
 6. Här ska du lägga in momsen för administrationsavgiften
 7. Kontantinsatsen eller 1:a förhöjd hyra ska fyllas i rutan "Förhöjd avgift".

Mallen kan användas även om fakturan inte har belopp för alla rutor, för dessa rader skriver du "0".

Finansiell leasing- uppläggning

För denna ska du använda dig av mallarna Finansiell leasing uppläggning och Finansiell leasing avbetalning.

Vid införskaffande av billeasing kan du använda mallen Finansiell leasing uppläggning som kommer att boka upp en tillgång samt en skuld till leasingbolaget som sedan kommer att regleras med hjälp av mallen Finansiella leasing avbetalning.

 1. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms", sedan fördelar du detta belopp utefter nedan delar.
 2. I rutan "Leasinavgift" ska du lägga in leasingavgift exkl moms
 3. I rutan "Uppläggningsavgift" ska avgiften för upplägget fyllas
 4. Här ska du lägga in eventuella administrationsavgifter
 5. Här ska du lägga in momsen för administrationsavgiften
 6. Kontantinsatsen eller 1:a förhöjd hyra ska fyllas i rutan "Förhöjd avgift".

När du får fakturorna för avbetalning av leasinghyran så använder du mallen Finansiell leasing- avbetalning.

 1. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms", sedan fördelar du detta belopp utefter nedan delar.
 2. Här ska du lägga in moms
 3. Här ska du lägga in ränta för leasingen
 4. I rutan anskaffningsvärde ska du lägga in beloppet som bilen är värd till
 5. I rutan restvärde ska du lägga till beloppet som finns kvar av lånet efter leasingperioden
 6. I rutan "Antal leasingmånader" ska du ange hur många månader som du leasar bilen, tex 36 månader som är 3 år.

För ej definierade rader skriver du "0".

Premier och öresavrundning

Vi eventuell miljöpremie ska denna summa dras av från leasingavgiften. Momsen på premien ska dras av från leasingavgiftens moms. Vid öresavrundning måste raden "Totalsumma" justeras efter resterande rader, annars går det inte att gå vidare. Därefter får man i förhandsgranskningsläget justera totalsumman så att den stämmer med fakturan samt lägga till en rad med öresavrundning (bokföringskonto 3740).

Ombokning förhöjd leasing

Vid bokslut ska du använda dig av denna mall, den kommer att boka om den förhöjda leasingen som initialt bokades när du använde mallarna Operationell leasing och Finansiell leasing på konto 1720 så att rätt fördelning av månadskostnaden sker mellan återstående månader av leasingperioden. Viktigt att du fyller i det totala beloppet under raden "Inbetald förhöjd leasing" och sedan den totala leasingperioden för räkenskapsåret under raden "Antal månader i räkenskapsåret som ska räknas" så att beräkningen blir rätt. Tex om du har en leasingperiod om 1 år, så ska du fylla i 12 under denna rad.

Läs mer