Billeasing

Vid införskaffande av billeasing kan du använda mallen “Billeasing”, både vid kontraktstart med tillhörande 1:a förhöjd avsnitt och för själva leasingkostnaden. Är detta fördelat på två olika fakturor sker bokföringen av båda var för sig.

Kontantinsatsen eller 1:a förhöjd hyra, det momspliktiga beloppet, ska fyllas i rutan “Förhöjd avgift”. Utgående moms skrivs i rutan “Moms leasingavgift”. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms".

Erhållen leasingfaktura innehåller en leasingavgift som skrivs in exkl moms i rutan “Leasingavgift”. Momsen på leasinghyra fylls i på “Moms leasingavgift”.
Utöver detta kan fakturan även innehålla försäkringar och skatter som i så fall fylls i i rutan “Försäkringar & skatter” (dessa är momsfria). Är det dessutom andra momspliktiga avgifter eller serviceavgifter fyller du i dessa i rutan “Administrativa avgifter”. Momsen på dessa lägger du i rutan “Moms administrativa avgifter”. Även här ska fakturans totalsumma fyllas i.

För ej definierade rader skriver du “0”.

Premier och öresavrundning

Vi eventuell miljöpremie ska denna summa dras av från leasingavgiften. Momsen på premien ska dras av från leasingavgiftens moms. Vid öresavrundning måste raden "Totalsumma" justeras efter resterande rader, annars går det inte att gå vidare. Därefter får man i förhandsgranskningsläget justera totalsumman så att den stämmer med fakturan samt lägga till en rad med öresavrundning (bokföringskonto 3740).

Sökord: Leasing

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten