Billeasing

Vid införskaffande av billeasing kan du använda mallen “Billeasing”, både vid kontraktstart med tillhörande 1:a förhöjd avsnitt och för själva leasingkostnaden. Är detta fördelat på två olika fakturor sker bokföringen av båda var för sig.

Kontantinsatsen eller 1:a förhöjd hyra, det momspliktiga beloppet, ska fyllas i rutan “Förhöjd avgift”. Utgående moms skrivs i rutan “Moms leasingavgift”. Fakturans totalbelopp ska även fyllas i på raden "Totalsumma faktura inkl moms".

Erhållen leasingfaktura innehåller en leasingavgift som skrivs in exkl moms i rutan “Leasingavgift”. Momsen på leasinghyra fylls i på “Moms leasingavgift”.
Utöver detta kan fakturan även innehålla försäkringar och skatter som i så fall fylls i i rutan “Försäkringar & skatter” (dessa är momsfria). Är det dessutom andra momspliktiga avgifter eller serviceavgifter fyller du i dessa i rutan “Administrativa avgifter”. Momsen på dessa lägger du i rutan “Moms administrativa avgifter”. Även här ska fakturans totalsumma fyllas i.

För ej definierade rader skriver du “0”.

Sökord: Leasing

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten