Bokföra kundförlust

Har du en konstaterad kundförlust kan du bokföra manuellt så här:

1510 (Kundfordringar) Kredit Summa Kundfordring
2640 (Ingående moms) Debet Summa Moms
6351 (Konstaterade kundförluster) Debet Summa försäljning

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten