Så fungerar Bokios anläggningsregister (och avskrivningar)

Med hjälp av Bokios anläggningsregister och bokföringsmallar får du full koll på dina tillgångar!

Du hittar anläggningsregistret på sidan Tillgångar under Bokföring och Bokslut i vänstermenyn. Har du några tillgångar sen tidigare som fortfarande nyttjas i verksamheten kan du klicka på Importera tillgångar, lägga till tillgången för att sedan kunna administrera och bokföra avskrivningar m.m. För den återstående nyttjandeperioden.

Importera tillgång

Bokför och registrera tillgång

För att registrera en ny tillgång börjar du med att bokföra den och till hjälp har du färdiga mallar anpassade just för att både bokföra tillgången och sedan registrera den till anläggningsregistret. Läs om hur du bokför anläggningstillgångar här.

Bokför som tillgång

Avskrivning av tillgångar

Dina registrerade anläggningstillgångar hamnar i registret på sidan Tillgångar och härifrån hanterar du även avskrivningen av tillgången i samband med bokslut. Hanterar du avskrivningen i Bokios anläggningsregister så sker detta enbart enligt linjär avskrivning. Det är den vanligaste och enklaste metoden där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Till exempel:

Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: 100 000/5 = 20 000 kr

Vill du göra avskrivning enligt en annan metod behöver du alltså hantera detta manuellt. Läs mer om avskrivningar i samband med bokslut här.

I Bokio så beräknas avskrivningen utifrån hur många månader inventarien har funnits i verksamheten. För det första räkenskapsåret så görs avskrivningen för antalet månader från det att inventarien köptes in till räkenskapsårets slutdatum. Det innebär att procentsatsen blir lägre för första avskrivningen. Detta jämnas ut i den sista avskrivningen för tillgången.

Börja med att klicka upp den tillgången du vill registrera avskrivning på.

Klicka upp tillgång som du vill registrera avskrivning för

Med ett enkelt knapptryck skriver du av tillgången. Tänk på att detta måste göras innan du gör klart ditt bokslut. Klicka på Registrera avskrivning.

Klicka på Registrera avskrivning

Under Detaljer längre ned kan du nu se det bokförda verifikatet samt summa som är avskrivet för tillgången. I och med att tillgången i exemplet nedan inköptes i slutet av räkenskapsåret (oktober 2022) så kommer alltså inte ett helt års avskrivning att registreras utan enbart summan av de resterande månader som är kvar på året, i detta fall blir det 1800 kr.

Under Kopplade verifikat ser du samtliga verifikat för tillgången, både vid införskaffandet samt respektive avskrivning. Skulle något blivit fel kan du härifrån även ta bort avskrivningen (verifikatet annulleras).

Verifikat kopplade till tillgången