Resultatrapport i Bokio

Resultatrapporten redovisar som namnet avslöjar periodens resultat; vinst eller förlust. Resultatet (“Beräknat resultat”) får vi ut genom att lägga ihop periodens intäkter för att sedan subtrahera med periodens kostnader (Intäkter - kostnader = Ditt resultat). Resultatrapporten är uppställd och kan jämföras med tidigare räkenskapsår. Under Intäkter hittar vi bokföringskonton som börjar på 3, Kostnader består av konton 4-7 och längst ned hittar vi Finansiella intäkter och kostnader som ligger med kontonummer 8. Dessa är så kallade resultatkonton.

Resultatrapporten sammanfattar alltså vad som hänt i verksamheten under en viss period. Till skillnad från balansrapporten som visar ställningen vid ett tillfälle. Resultatrapporten tillsammans med balansrapporten ger en bra överblick för hur det går för ditt företag. Var uppkommer egentligen företagets intäkter och vad lägger vi mest pengar på?