Har Bokio någon funktion för budgetering?

Nej, tyvärr inte just nu.