Stämma av bokföring mot bankkonto

Ett väldigt bra sätt att se över och kontrollera bokföringen är genom att göra en bankavstämning. Stämmer summan på företagskontot i bokföringen överens med saldot på banken så ska det mycket till att bokföringen inte skulle stämma.

Automatiskt avstämning 

Vill du att bankavstämningen ska bli ännu enklare? Med Bokio Företagskonto eller automatisk bankkoppling får du möjligheten att se dina transaktioner direkt i Bokio. Samtliga av transaktionerna som sker på ditt företagskonto hamnar i din Att göra-lista och på så sätt kan du vara säker på att alla dina händelser bokförs, och en avstämning mellan bokföring och bankkonto blir mycket enklare.

På sidan Transaktioner att bokföra i vänstermenyn kan du bokföra transaktioner på ditt Bokio Företagskonto eller från din anslutna bank.

Läs mer om Bokio Företagskonto

Har du inte Bokio Företagskonto eller en ansluten bank kan du kontrollera att alla bankhändelser bokförs genom att importera dem via funktionen Bankimport. Transaktionerna hamnar på sidan Transaktioner att bokföra där du enkelt kan pricka av och bokföra nya verifikat eller synka till redan bokförda affärshändelser. Skulle saldot i bokföringen fortfarande inte stämma överens med saldot på banken, kan det bero på något av följande:

  • Du har inte importerat och bokfört samtliga transaktioner från banken
  • Ingående balans på kontot i bokföringen stämmer inte
  • Något är bokfört felaktigt

 

Så här gör du en bankavstämning

Steg 1

Gå in i Rapporter → Huvudbok och klicka på nuvarande räkenskapsår. Här ser du summering av samtliga konton på respektive räkenskapsår. Du har in- och utgående balanser och samtliga händelser i debet och kredit på varje bokföringskonto.

Steg 2

Om du vill kan du välja ett eget tidsintervall, exempelvis en specifik månad eller kvartal. Välj den period som du vill kontrollera och stämma av mot din bank. Om du vill kan du ladda ner rapporten som en PDF eller Excel-fil om du tycker det är enklare att arbeta med.

Steg 3

Nu ska du leta efter det som eventuellt skiljer saldot på ditt faktiska bankkonto mot saldot i bokföringen i Bokio. Ska du kontrollera företagskontot är det konto 1930 du använder i Bokio. Scrolla ner till kontot i huvudboken och kontrollera att den ingående balansen för perioden stämmer. I följande exempel så ska den ingående saldot på företagskontot (1930) vara 514 462,38 kr. Vidare så ska saldot för 2020-02-12 vara 491 312,38 kr.

Huvudboken ingående balans

Steg 4

Jämför transaktionerna i Bokio med ditt kontoutdrag och kontrollera:

  • Finns det kopior i bokföringen?
  • Saknas det transaktioner?
  • Finns det några felaktiga transaktioner?

Lättast är att börja uppifrån och gå dag för dag och se att det stämmer överens. Så fort det inte synkar vid ett datum så innebär det att något är bokfört fel eller helt enkelt saknas i bokföringen.

Steg 5

Ta bort alla dubbletter och registrera eventuella transaktioner som saknas och kontrollera sedan i huvudboken igen för att säkerställa att det nu stämmer. Även om vi i det här exemplet bara nämner konto 1930 så bör denna process följas för alla bankkonton som du har i Bokio och detsamma för kreditkort samt skattekontot. När du är klar så avslutar du med att kontrollera så att dagens saldo på banken stämmer överens med den summan du ser som utgående balans på företagskontot i bokföringen. I exemplet så är utgående balans 339 574,38 kr.

Huvudbok utgående balans

Om du inte har något företagskonto

I Enskild firma finns det inget krav att det ska finnas ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör du ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om företaget har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot 1930 ändå, även om bankkontot inte är registrerat som företagskonto hos banken. Om du istället betalar något för företaget från ditt privata konto, dvs ett konto där du även har privata transaktioner så får du istället bokföra detta som en Egen insättning, på konto 2018.

Med andra ord så blir det mycket svårare att synka bankkontot mot bokföringen om det är så att man inte har ett företagskonto av något slag.

 

Läs mer