Hur bokför man i Bokio?

Att bokföra i Bokio är automatiserat och enkelt med hjälp av färdiga bokföringsmallar. Det går såklart också att göra sin bokföring helt manuellt i Bokio.

Bokio tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Du söker enkelt på det du vill bokföra eller väljer en passande mall under kategorier. Har du exempelvis köpt en dator så söker du på "dator" och en mall kommer automatiskt upp för att bokföra just inköp av dator.

Du behöver inte fundera på vilket bokföringskonto du ska använda, om det ska debiteras eller krediteras. Du slipper också beräkna momsen, det hjälper Bokio dig med!

 

Steg 1 - Ladda upp underlag

Knappen Ladda upp hittar du alltid högst uppe i vänstermenyn. Genom att klicka på pilen bredvid får du upp flera alternativ. Välj Ladda upp underlag om du vill ladda upp kvittot, fakturan eller annat underlag som du vill bokföra. Bokio stödjer uppladdning av både PDF- och bildfiler. Du kan också välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilappDet går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

När du laddar upp ett underlag kan du välja att bokföra direkt, alternativt vänta till senare tillfälle. Allt uppladdat material som ännu inte blivit bokfört hittar du på sidan Att göra under Uppladdat i vänstermenyn.

Klicka på Ladda upp underlag

Du kan också bokföra med eller utan underlag direkt från sidan Bokfört.

Klicka på Ladda upp underlag

Steg 2 - Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

Kvitto eller utgift

Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.

Så här bokför du en utgift (kvitto)

Inkomst

Ersättning från försäljning i form av kvitto eller faktura. Om du skapar dina fakturor i Bokio så behöver du inte ladda upp underlaget utan hanterar all bokföring av försäljningen under Fakturering.

Så här bokför du en inkomst (fakturametoden)

Så här bokför du en inkomst (kontantmetoden)

Leverantörsfaktura

Vid inköp då betalning inte sker omgående och du erhåller en faktura från säljaren. Om du bokför enligt fakturametoden så kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. Använder du däremot kontantmetoden så kommer det skapas en preliminär bokning av verifikatet som sedan bokförs först då du registrerar betalningen.

Så här bokför du en leverantörsfaktura (fakturametoden)

Så här bokför du en leverantörsfaktura (kontantmetoden)

Annat

Övrigt som inte direkt ingår i någon av ovan kategorier.

Välj kategori

 

Steg 3 - Välj bokföringsmall

Sök efter det du vill bokföra bland Bokios färdiga bokföringsmallar eller gå in på kategorier under Alla mallar för att välja bokföringsmall.

Sök efter det du vill bokföra

 

Steg 4 - Fyll i och kontrollera

Bokio tolkar underlaget och läser av summa (inkl. moms) och datum. Se alltid till att kontrollera så att uppgifterna stämmer. Om systemet inte hittar eller får fram fel datum eller summa så får du manuellt justera och skriva in rätt. Summan ska alltid fyllas i med inkl. moms. 

Fyll i detaljer

 

Steg 5 - Förhandsgranska och justera

I sista steget får du en förhandsgranskning av verifikatet. Bokio har här beräknat moms och du kan nu se vilka bokföringskonton som används utifrån den mall (eller mallar) du har använt. Genom att klicka på Redigera verifikat har du möjlighet att göra manuella ändringar av verifikatet. När allt är klart så klickar du på Bokför för att bokföra.

Granska verifikatet och klicka på Bokför

 

Bokföra manuellt

I vissa fall kan man vilja bokföra manuellt. Då fyller du själv i bokföringskonton från Bokios kontoplan och väljer debet eller kredit.

Läs mer här om manuell bokföring.

 

Läs mer