Hur bokför man i Bokio?

Att bokföra i Bokio är automatiserat och enkelt. Det går såklart också att göra sin bokföring helt manuellt i Bokio. Det finns alltså två olika sätt att bokföra i Bokio, smart bokföring i form av färdiga bokföringsmallar eller manuell bokföring.

 

Automatiserad bokföring - modern bokföring

Bokio är skapat för att bokföringen ska kunna göras så snabbt och smidigt som möjligt. Ett stort antal bokföringsmallar är inlagda som kan användas i den moderna bokföringen.
Bokio tolkar uppladdade underlag och föreslår bokföringsmallar som underlaget ska bokföras med. Föreslår den inte rätt kan man söka själv. Har man köpt en dator så söker man på dator och Bokio föreslår en mall för bokföring av just dator. Man slipper helt fundera över bokföringskonton, debet och kredit.

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen Ladda upp kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. Du kan välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. I båda fall kommer du hitta det uppladdade materialet på sidan Att göra.

Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till underlaget vid senare tillfälle.

Du kan också bokföra med eller utan underlag direkt från sidan Bokfört.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

  • Kvitto eller utgift Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.
  • Inkomst - Ersättning från försäljning i form av kvitto eller faktura.
  • Leverantörsfaktura - Vid inköp då betalning inte sker omgående och du erhåller en faktura. Vid fakturametoden kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär och du får sedan gå in på Leverantörsfakturor och bokföra betalningen.
  • Annat - Övrigt som inte direkt ingår i någon av ovan kategorier.

Steg 3: Välj bokföringsmall

Sök efter det du vill bokföra bland Bokios färdiga bokföringsmallar.

Steg 4: Fyll i och kontrollera

Bokio tolkar fakturan och föreslår hur den bokföras. Detta måste kontrolleras och kan behöva ändras om Bokio tolkat fel. Summan ska alltid fyllas i med inkl. moms.

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen.

Manuell bokföring

I vissa fall vill man bokföra manuellt genom att själv skriva bokföringskonton, debet och kredit. Man kan alltid välja att bokföra manuellt i Bokio. Läs mer här om manuell bokföring i Bokio.

Läs mer