Vad är skillnaden mellan balansrapport och balansräkning?

I Bokio finns en så kallad Balansrapport. Den till skillnad från en Balansräkning är specificerad på kontonivå. Du kan alltså se samtliga bokföringskonton och värdet varje sådant. Dels i den ingående balansen, resultatet över året som sedan ger den utgående balansen.

När man upprättar en årsredovisning så är det en Balansräkning (och resultaträkning) man använder sig utav. Dessa är kan man säga ett komprimerat format av de rapporter finns i Bokio. De ska inte vara på kontonivå utan en mer övergripande sammanställning för året.

Balansräkning går idag inte att få ut direkt i systemet. Däremot när du gör ditt bokslut via Årsredovisning Online (eller köper bokslutshjälp) så får du ut detta i din årsredovisning.

Läs mer