Vad är skillnaden mellan balansrapport och balansräkning?

I Bokio finns en så kallad Balansrapport. Den till skillnad från en Balansräkning är specificerad på kontonivå. Du kan alltså se samtliga bokföringskonton och värdet varje sådant. Dels i den ingående balansen, resultatet över året som sedan ger den utgående balansen.

När man upprättar en årsredovisning så är det en Balansräkning (och resultaträkning) man använder sig utav. Dessa kan man säga är ett komprimerat format av de rapporter finns i Bokio. De ska inte vara på kontonivå utan en mer övergripande sammanställning för året.

En balansräkning tas vanligtvis fram i samband med bokslut och årsredovisning. 

Läs mer