Bokföra en felbetalning

Har något felaktigt betalats in till ditt bankkonto, kan du bokföra det manuellt så här:

2999 (OBS-konto) Kredit
1930 (Företagskonto) Debet