Bokföring av arbetskläder

Arbetskläder som är avdragsgilla får du hantera i Bokios manuella bokföring så här:

Konto 5480 Debet Arbetskläder & skyddsmaterial
Konto 2640 Debet Summa moms
Konto 19XX* Kredit Summan som betalas

*Välj det betalkonto som används, tex 1930 - Företagskonto.

Kontrollera för säkerhets skull med Skatteverket att ditt inköp är avdragsgillt.

Läs mer