Bokför leverantörsfaktura i annan valuta

Då du i dagsläget endast kan bokföra i svenska kronor så innebär detta att du behöver räkna om summan till kronor i de fall som du mottager en leverantörsfaktura i annan valuta. Använder du däremot Bokio Företagskonto så sker konverteringen per automatik och det går då bra att ange beloppet i original valutan.

Fakturametoden

Använder man fakturametoden och tar emot en leverantörsfaktura i annan valuta bör man beräkna summan efter fakturadatumets valutakurs och ange denna summan när man registrerar fakturan. När man sen bokför det belopp man faktiskt betalar kan det eventuellt bli en valutavinst eller förlust som också ska registreras.

Du köper en programvara från USA. Fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet i SEK på fakturadatum motsvarar 2097.97 kr.

Skapa en leverantörsfaktura och använd den bokföringsmall som passar inköpet. Du anger att det är inköp från utlandet på samma vis som andra inköp, dvs genom att ändra säljarens land till Från EU-land eller Från icke EU-land. I vårt exempel med inköp från USA väljer vi Från icke EU-land

icke EU-land

En fiktiv moms på 25% kommer beräknas automatiskt och verifikatet kommer se ut som nedan. 

Verifikatet

När du sedan betalar fakturan på 202 dollar så dras exempelvis istället 2100 kr från ditt bankkonto. Det uppstår en valutaförlust. Registrera betalningen på fakturan och välj Markera fakturan som betald och bokför skillnaden som valutaförlust/vinst.

valuta förlust

Betalningen kommer att bokföras så här:

verifikat valutaförlust

Skulle det istället bli en valutavinst så krediteras konto 3960. Vill man att förlusten ska ligga på konto 7960 (Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) på man i dagsläget bokföra det manuellt.

Så här kommer leverantörsfakturan se ut:

fullt betald

Kontantmetoden

Med kontantmetoden bokför man endast inköpet då betalning faktiskt skett. Bokför den summa SEK som dragits från ditt bankkonto.

Du köper en programvara från USA. Fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet som dras från ditt konto är 2100 kr.

Skapa en leverantörsfaktura och använd den bokföringsmall som passar inköpet. Du anger att det är inköp från utlandet på samma vis som andra inköp genom säljarens land.

När betalning sker så går du in och registrerar det belopp som dragits. Klicka Markera som fullt betald och därefter Registrera betalningen.

markera som fullt betald

 Bokföringen blir då på det belopp som registrerats vid betalning och ingen ytterliggare hänsyn till valutavinst/förlust behöver tas. 

 

Läs mer