Bokför leverantörsfaktura i annan valuta

Bokföringen i Bokio måste alltid ske i svenska kronor så har man tagit emot en leverantörsfaktura i annan valuta måste man räkna om summan till kronor. Använder man fakturametoden och tar emot en leverantörsfaktura i annan valuta bör man beräkna summan efter fakturadatumets valutakurs och ange denna summan när man registrerar fakturan. När man sen bokför det belopp man faktiskt betalar kan det eventuellt bli en valutavinst eller förlust som också ska registreras.

Fakturametoden

Du köper en programvara från USA. Fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet i SEK på fakturadatum motsvarar 1 887,65 kr.

Skapa en leverantörsfaktura och använd bokföringsmallen "Inköp tjänster utanför EU". En fiktiv moms på 25% kommer beräknas automatiskt (1877,65 x 0,25 = 471,91).

2440 (Leverantörsskulder) Kredit 1887,65
2614 (Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25%) Kredit 471,91
2645 (Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet) Debet 471,91
4531 (Import tjänster land utanför EU, 25% moms) Debet 1887,65

När du sedan betalar fakturan på 202 dollar så dras 1 892,03 kr från ditt bankkonto. Det uppstår en valutaförlust. Registrera betalningen på fakturan och välj Markera fakturan som betald och bokför skillnaden som valutaförlust/vinst.

Betalningen kommer att bokföras så här:

19XX* Kredit 1892,03
2440 (Leverantörsskulder) Debet 1887,65
3960 (Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) Debet 4.38

*Välj det konto som pengarna dras från, tex 1930 - Företagskonto

Skulle det istället bli en valutavinst så krediteras konto 3960. Vill man att förlusten ska ligga på konto 7960 (Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär) på man i dagsläget bokföra det manuellt.

Så här kommer leverantörsfakturan se ut:

Kontantmetoden

Med kontantmetoden bokför man endast inköpet då betalning faktiskt skett. Bokför den summa SEK som dragits från ditt bankkonto.

Du köper en programvara från USA. Fakturabeloppet är på 202 dollar. Beloppet som dras från ditt konto är 1 892,03 kr.

Skapa en leverantörsfaktura och använd bokföringsmallen "Inköp tjänster utanför EU". En fiktiv moms på 25% kommer beräknas automatiskt (1892,03 x 0,25 = 473,01).

19XX* Kredit 1892,03
2614 (Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25%) Kredit 473,01
2645 (Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet) Debet 473,01
4531 (Import tjänster land utanför EU, 25% moms) Debet 1892,03

*Välj det konto som pengarna dras från, tex 1930 - Företagskonto

Läs mer