Bokföra avdrag för hemmakontor

I Enskild firma har du möjlighet att göra avdrag för kostnad av kontor, oavsett om det är inom eller utanför hemmet.

För att få göra avdrag för kontor i hemmet krävs det att du för verksamhetens räkning arbetat minst 800 timmar i hemmet inom räkenskapsåret. Beroende på om du hyr eller äger fastigheten får du göra olika mycket avdrag. Det krävs dock inte att du har ett specifikt arbetsrum utan du har möjlighet att göra avdrag oavsett.

Är kontoret baserat i en hyres- eller bostadsrätt är avdraget på 4000 kr. Ägs fastigheten av dig eller din registrerade partner så ligger avdraget på 2000 kr.

Avdraget bokförs manuellt så här:
Konto 5100 Debet
Konto 2018 Kredit

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

Observera!

Är du osäker på huruvida du får göra avdrag eller ej för ditt hemmakontor rekommenderar vi dig att kontakta Skatteverket och fråga.

Läs mer