Bokför en utgift (kvitto)

Från knappen "Ladda upp" kan du när som helst ladda upp material eller välja att bokföra utan kvitton, skapa fakturor och löner samt importera från bank och fil. "Ladda upp" finns alltid att hitta längst upp i vänstermenyn.

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen Ladda upp kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. Du kan välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. I båda fall kommer du hitta det uppladdade materialet på sidan Att göra.

Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till kvittot vid senare tillfälle.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

  • Kvitto eller utgift
  • Inkomst
  • Leverantörsfaktura
  • Annat

Vid inköp då betalning sker direkt så erhåller du ett kvitto. Detta bokförs på samma sätt oavsett bokföringsmetod, dvs endast en gång, på den dag då affärshändelsen ägt rum.

Välj "Kvitto eller utgift".

Om du vill kan du klicka på "Spara och fortsätt senare". Underlaget hamnar då på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och du kommer då automatiskt in på nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, klicka på "Bokför".

Observera!

Använder man kontantmetoden och tar emot leverantörsfakturor så skulle dessa rent praktiskt kunna bokföras som en utgift (kvitto) eftersom man bara bokför en gång, dvs då betalning har skett. Dock så gäller att oavsett vad för verksamhet man driver eller vilken bokföringsmetod man använder att man ska hålla ett så kallat leverantörsreskontra. För att göra detta i Bokio bör du se till att bokföra dina leverantörsfakturor med kategorin "Leverantörsfakturor", och inte bokföra det direkt som en utgift. Läs här om hur du bokför en leverantörsfaktura med kontantmetoden.

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring med färdiga bokföringsmallar finns att hitta under Smart (skriv och sök) och Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen för att gå vidare till nästa steg.

Läs här om hur du bokför manuellt i Bokio.

Steg 4: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är viktigt att noga gå igenom och se att samtliga uppgifter som datum och summa stämmer. Har systemet läst av fel eller inte lyckats hitta informationen får man fylla i det manuellt.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på "Lägg till kategori". Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Välj betaldatum

Betaldatum kan du justera genom att klicka på kalendern. På pilarna bredvid kan man klicka sig framåt eller bakåt i datumväljaren. Dvs om vi klickar på nedåt-pilen i det här fallet kommer datumet bli 2018-05-20.

Välj betalkonto

Under "Konto" väljer du det betalkonto som använts vid inköpet. Du kan lägga till betalkonton (dvs bokföringskonton) under Inställningar → Betalkonton. Läs mer här om betalkonto.

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är bokfört. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera verifikatet manuellt. Klicka på "Redigera verifikat".

För att bokföra verifikatet, klicka på "Fortsätt".

Steg 6: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på "Klar" om du känner dig nöjd.

Läs mer