Stödjer Bokio valutakonton?

Vi har än så länge inget fullt stöd för valutakonton då vi idag enbart bokför i SEK.