Stödjer Bokio valutakonton?

Vi har än så länge inget fullt stöd för valutakonton då vi idag enbart bokför i SEK.

Man måste enligt lag räkna om till den redovisningsvaluta som gäller i landet verksamheten är i, så man får inte i bokföringen ha en annan valuta även om man har ett konto hos sin bank. Vad man gör är att konvertera om det till kronor, vilket ofta hanteras automatiskt hos din bank.

Relaterade artiklar