Bokföra inköp från privatperson

Som företag är det egentligen inga konstigheter att göra inköp från privatperson. Det som kan ställa till problem är vid köp tjänster då privatpersonen i fråga som man köper ifrån skulle kunna ses som anställd i ditt bolag. Vid inköp av varor finns inte denna problematik.

Eftersom en privatperson inte är momsregistrerad kommer denne inte kunna göra avdrag för moms på fakturan vilket innebär att ditt företag inte ska redovisa moms på inköpet.

I Bokio kan du använda bokföringsmallen "Inköp varor momsfri". Bokningen kommer då debitera konto 4010 - Inköp material och varor. Vill du använda ett annat konto kan du antingen bokföra manuellt eller redigera bort momsen i förhandsgranskningssteget.

Jag äger en dator privat som jag vill ta upp i min enskilda firma, går det?

Det går bra. Det viktiga är att du uppskattar ett rimligt marknadsvärde som du som privatperson ska sälja datorn för eftersom den förmodligen har sjunkit i värde sen den köptes. Det är du som står ansvarig att de marknadsvärde du tar upp är rimligt och du måste vid en skatterevision kunna påvisa att summan ditt bolag köpte den för är rimligt.

Som underlag till händelsen är ett originalkvitto alltid bara att ha. Även ett underlag från nätet på vad datorn skulle kosta idag är bra för att påvisa ett rimligt marknadsvärde.

Missa aldrig att bokföra dina transaktioner

Slipp logga in separat hos en bank! Betala dina fakturor, lön och utlägg på samma ställe som du bokför. Med Bokio Företagskonto får du ett företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt företag i Bokio.

Läs mer

Läs mer