Företagskonto eller privatkonto?

Vad är egentligen skillnaden mellan att bokföra på ett företagskonto respektive privatkonto?

Det kan vara smart innan man startar upp att be om rådgivning hos bank för att ta reda på vad man faktiskt behöver. Till en början när man vill hålla utgifterna låga kan man använda sig av sitt privata bankkonto, då det är en mer kostnadseffektiv lösning, men kanske inte lika bra på lång sikt. Risken finns också att man inte kommer ha samma möjlighet att att skilja på sina utgifter och inkomster.

Vi rekommenderar därför att man på något sätt ser till att ha olika bankkonton för att kunna hålla isär företagets kostnader och intäkter med ens privata. Om man inte skulle inneha något fysiskt företagskonto, utan enbart ett privat, men ändå bokföra kostnader på 1930 så kommer saldot på bokföringskontot aldrig kunna stämmas av med bankkontots faktiska saldo, vilket kan bli lite problematiskt.

Privatkontot använder du sedan vid bokföring av egna uttag, utlägg eller liknande.

Läs mer