Företagskonto eller privatkonto?

Vad är egentligen skillnaden mellan att bokföra på ett företagskonto respektive privatkonto?

Vi rekommenderar att man på något sätt ser till att ha olika bankkonton för att kunna hålla isär företagets kostnader och intäkter med ens privata. Om man inte skulle inneha något fysiskt företagskonto, utan enbart ett privat, men ändå bokföra kostnader på 1930 så kommer saldot på bokföringskontot aldrig kunna stämmas av med bankkontots faktiska saldo, vilket kan bli lite problematiskt.

Privatkontot använder du sedan vid bokföring av egna uttag, utlägg eller liknande.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten