Kan jag slå ihop två räkenskapsår?

Det går inte att direkt slå ihop två räkenskapsår. Vad man däremot kan göra är att ändra datumen på åren så att du exempelvis flyttar fram ett år för att sedan förlänga det tidigare.


I exemplet har vi först två räkenskapsår för 2016 respektive 2017 vilka båda är två hela kalenderår.

Om vi istället väljer att ha förlängt räkenskapsår det första året får vi gå in på båda åren och ändra på slutdatum för 2016 och startdatum för 2017.

Slutdatumet för 2017 är också justerat manuellt så att det även innefattar 2018 för att bilda ett helt kalenderår.

Observera att det kan bli fel om det ligger saker bokförda som hamnar på ett nytt år.

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten