Kan jag slå ihop två räkenskapsår?

Att justera räkenskapsår kan man tyvärr inte göra hur som helst. Det går inte att direkt slå ihop två räkenskapsår men vad man däremot kan göra, om det är så att man inte har bokfört något ännu, är att ändra datumen på åren så att du exempelvis flyttar fram ett år för att sedan förlänga det tidigare.

I exemplet har vi först två räkenskapsår för 2020 respektive 2021 vilka båda är två hela kalenderår. Det finns inget bokfört på något av åren.

Ändra räkenskapsår som det ej finns något bokfört på

Om första året ska vara ett förlängt räkenskapsår får vi först gå in och ändra start- och slutdatum på det andra året (i detta fall till 2022-01-01 och 2022-12-31). 

Du klickar på Startdatum respektive Slutdatum för att ändra, sedan väljer du Spara.

Ändra först det senare året, så att det börjar när ditt första år slutar

När du sedan går tillbaka till översikten för räkenskapsår kommer det komma upp en del varningar då räkenskapsår inte kan vara hur som helst.

  1. Räkenskapsåren måste vara efterföljande och börja dagen efter då räkenskapsåret före slutar.
  2. Det måste alltid finnas ett räkenskapsår för dagens datum.

Du kan bortse från varningsmeddelandena så länge du ändrar första räkenskapsåret till rätt datum nu

Nu justerar vi räkenskapsår 2020 så att det blir ett förlängt år augusti 2020 - december 2021 och sedan väljer Spar.

Ändra till rätt start och slutdatum på första räkenskapsåret

Klart. Nu kan du kontrollera i översikten att dina räkenskapsår har rätt startdatum och slutdatum, samt att inga felmeddelanden visas. 

Hur det slutligen ser ut under räkenskapsår

Finns det bokföring på bolaget så blir det genast lite krångligare. Eftersom varje räkenskapsår har sin egen verifikatserie så kan man inte justera hur som helst då det aldrig får finnas dubbletter av verifikat (det får tex inte finnas två stycken V1 osv). Behöver du hjälp att justera dina räkenskapsår så får du gärna höra av dig till support@bokio.se så hjälper vi dig.

Läs mer