Hur fungerar taggning av affärshändelser i Bokio?

Taggar är en funktion för att du smidigare ska kunna organisera, spåra och följa upp företagets kostnader och intäkter i Bokio! Du skapar helt enkelt egna taggar som du kan tilldela på affärshändelser i din bokföring baserat på exempelvis olika projekt, enheter, funktioner osv. (ofta kallat projektredovisning, kostnadsställen eller dimensioner).

Kostnadsställen och projektredovisning

Genom att tagga dina affärshändelser kan du få bättre ordning och kontroll över ditt företag. Detta kan vara speciellt användningsbart om du till exempel säljer olika produkter eller driver olika projekt och vill se hur lönsamma de olika delarna är. Med vår taggningsfunktion kan du bland annat hantera det som brukar kallas kostnadsställen och projektredovisning.

I dagsläget så kan du göra följande:

  • Skapa flera olika grupper av taggar
  • Tagga upp när du bokför eller redan bokförda verifikat och möjlighet att dela upp dem procentuellt
  • Tagga per rad i ett verifikat för kostnads- och intäktskonton
  • För respektive tagg ta fram en resultatrapport och göra en resultatanalys för vald period som du kan följa ända ner på verifikatnivå
  • Tagga flera verifikat samtidigt med vår funktion multitaggning

Läs om hur du kommer igång och skapar taggar här!

Få värdefulla insikter genom att ta fram rapporter utifrån taggningen

Gå in under Rapporter → Taggrapport. Börja med att välja för vilken period och grupp du vill se resultatet för. Om du bara vill se resultatet för en av taggarna kan du välja att filtrera på just den taggen. Du får då fram en resultatrapport som du kan följa ända ner på verifikatnivå. Utifrån dessa rapporter kan du ta bättre beslut, till exempel kring vilket område du ska satsa mer på! Taggning gör du för att förstå din verksamhet bättre och är inget som krävs av skatteverket.

Har du några tankar, idéer eller önskemål kring taggfunktionen i Bokio? Vi tar jättegärna del av detta! Inne på Taggrapport hittar du en feedbackmodal längst ner på sidan. 

taggrapport