Taggrapporten

Med hjälp utav vår taggrapport får du insikter kring hur lönsamheten ser ut för olika delar av din verksamhet. I taggrapporten kan du efter att du har taggat dina verifikat få insikter kring hur resultatet för respektive tagg fördelar sig. Du ser det uppdelat på intäkter, kostnader och resultat på samma sätt som i den vanliga resultatrapporten. Du kan även här följa varje rubrik ända ner på verifikationsnivå för att få extra förstålse kring hur allt hänger samman.

Du hittar Taggrapporten i Bokio genom att gå in under Rapporter Taggrapport. Om du vill göra en jämförelse och se resultatrapporter för alla taggar i en grupp så använder du Gruppera på. Du kan även söka fram taggen via Filtrera på för att få fram en resultatrapport för just den taggen. 

gruppera_filtrera_taggrapport

Om du vill göra mer jämförelser över tid och få fram fina grafer kan du använda vår resultatanalys.