Stödjer Bokio omvänd skattskyldighet?

Vad är omvänd skattskyldighet?

Vanligtvis vid försäljning så är det den som som säljer varor eller tjänster som står för momsen vid försäljning och också betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det precis som det låter, omvänt och köparen står i detta fallet för att betala moms till staten. Med detta menar man inte att man som säljare kan bestämma om omvänd skattskyldighet ska gälla eller inte. Omvänd skattskyldighet är vanligt inom byggsektorn och vid viss handel. På Skatteverkets hemsidan kan man läsa mer om detta och vad som gäller i just ditt fall. 

Att hantera omvänd skattskyldighet i Bokio är något som vi är medvetna om att vi saknar och vi jobbar på att fixa till en riktig fakturamall som tar hand om detta och även automatiskt löser bokföringen av det hela. Så länge rekommenderar vi att man skapar faktura i Word eller löser det med textrader hos oss för att sedan göra bokningen manuellt med de justeringar som krävs.

När gäller omvänd skattskyldighet?

Hos Skatteverket kan du läsa när det är tillämpbart att använda omvänd skattskyldighet.

Du bokför försäljning med omvänd skattskyldighet manuellt så här (exempel försäljning 20 000 kr):

Fakturametoden
1510 (Kundfordringar) Debet 20 000
3231 (Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms) Kredit 20 000

Kontantmetoden
19XX* Debet 20 000
3231 (Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms) Kredit 20 000

*Välj det konto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer