Stödjer Bokio omvänd skattskyldighet?

Vad är omvänd skattskyldighet?

Vanligtvis vid försäljning så är det den som som säljer varor eller tjänster som står för momsen vid försäljning och också betalar in den till staten. Vid omvänd skattskyldighet är det precis som det låter, omvänt och köparen står i detta fallet för att betala moms till staten. Med detta menar man inte att man som säljare kan bestämma om omvänd skattskyldighet ska gälla eller inte. Omvänd skattskyldighet är vanligt inom byggsektorn och vid viss handel. På Skatteverkets hemsidan kan man läsa mer om detta och vad som gäller i just ditt fall. 

När gäller omvänd skattskyldighet?

Hos Skatteverket kan du läsa när det är tillämpbart att använda omvänd skattskyldighet.

Kan jag skapa faktura med omvänd skatt i Bokio?

Ja, det kan du! I vår fakturafunktion har du möjlighet att aktivera omvänd skattskyldighet för de kunder du vill fakturera med detta och därefter när du skapar en faktura kan du aktivera omvänd moms på de artiklar det gäller. Läs mer här om hur du skickar faktura med omvänd skattskyldighet. Vi hjälper dig där även med bokföringen av fakturan.

Bokför försäljning med omvänd skattskyldighet manuellt

Om du inte skapat din faktura i Bokio kan du ladda upp underlaget på försäljningen och bokföra det manuellt så här (exempel försäljning 20 000 kr):

Fakturametoden
1510 (Kundfordringar) Debet 20 000
3231 (Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms) Kredit 20 000

Kontantmetoden
19XX* Debet 20 000
3231 (Försäljning inom byggsektorn, omvänd skattskyldighet moms) Kredit 20 000

*Välj det konto som pengarna kommer in på, tex 1930 - Företagskonto.

Läs mer