Inköp med företagets kreditkort

De flesta företagare har ett separat bankkonto för företagets kostnader och intäkter. Detta bokförs på konto 1930 i bokföringen. Det kan även vara så att du har ett kreditkort som används för att betala utgifter i verksamheten. Varje kvitto för varje affärshändelse måste bokföras var för sig och dessa ska inte bokföras på direkt på 1930. 

Har du gjort ett inköp med kreditkort så har det då affärshändelsen ägde rum, inte dragits några pengar direkt från banken. Däremot har du skapat dig en skuld till kreditkortsinstitutet.

Vi rekommenderar att detta bokför alla inköp som är gjorda med kreditkortet på bokföringskonto 2890. Detta kan du lägga till som betalkonto under Inställningar → Betalkonton.

Om vi till exempel köper varor för 500kr så kommer det se ut så här i Bokio.

Konteringen blir följande:
4010 Inköp material och varor Debet 400
2640 Ingående moms Debet 100
2890 Övriga kortfristiga skulder Kredit 500

Bokför kreditkortsfaktura

Vanligtvis får man varje månad en faktura från kreditkortsinstituten som innehåller alla inköp man gjort med kreditkortet. Alla dessa kostnader har vi nu bokfört som en skuld på konto 2890. När vi betalar kreditkortsfakturan så nollar vi den här skulden och i Bokio kan vi använda bokföringsmallen "Utlägg utbetalning". Som betalkonto väljer du det konto betalningen av fakturan gjorts ifrån, tex från Företagskontot 1930. Har du Enskild firma däremot, får du bokföra ett manuellt verifikat så här (blir likadant som bokföringsmallen som finns för AB mm):

2890 Debet
19XX Kredit

Perioisera kreditkortsfaktura

Bokför du enligt fakturametoden och innehar en kreditkortsfaktura som ska betalas i nästkommande räkenskapsår måste denna periodiseras. Välj bokföringsmallen "Utlägg utbetalning" men byt ut 19XX mot leverantörsskuldskontot 2440. Resultatet blir följande:
2440 Kredit
2890 Debet

När fakturan betalas i nästkommande räkenskapsår bokförs betalningen så här:
2440 Debet
19XX Kredit

Sökord: Kredit, kreditkort

Bokföring


< Tillbaka till kategoriöversikten