Inköp med företagets kreditkort

De flesta företagare har ett separat bankkonto (företagskonto) som använda för företagets kostnader och intäkter. I Bokio används bokföringskonto 1930 som företagskonto. Det är också vanligt att företaget använder ett kreditkort (som är registrerat företaget) för att betala utgifter i verksamheten. Varje kvitto för varje affärshändelse måste bokföras var för sig och eftersom kreditkortet inte vid inköpstillfället belastar företagskontot på banken, så ska dessa affärshändelser alltså inte bokföras direkt på bokföringskonto 1930.

Bokio Företagskonto

Bokio Företagskonto kan ersätta, alternativt användas som komplement till ditt bankkonto och kreditkort. Du får ett företagskonto inne i Bokio vilket innebär att du kan genomföra transaktioner såsom att betala fakturor eller lön, direkt i Bokio. Dessutom kopplas ett Mastercard betalkort till företagskontot och i Bokio görs automatisk avprickning av dina kundfakturor. 

För att aktivera Bokio Företagskonto måste du först välja en prisplan. I Bokio finns prisplanerna Gratis, Balans och Business. Oavsett vilken plan du väljer så ingår alltid Bokio Företagskonto. Längst ner i vänstermenyn ser du status för ditt Bokiokonto. Klicka på Uppgradera för att välja en prisplan.

Läs mer om hur du kommer igång och aktiverar Bokio Företagskonto

 

Så här bokför du inköp med kreditkort

Har du gjort ett inköp med kreditkort så har det då affärshändelsen ägde rum, inte dragits några pengar direkt från banken. Däremot har du skapat dig en skuld till kreditkortsinstitutet. Detta hanteras på olika sätt beroende på om du använder kontant- eller fakturametoden. Logga in på Verksamt.se för att se vilken metod du har i ditt bolag. Detta ställer du sedan in i Bokio under Inställningar → Räkenskapsår.

Skulle du göra inköp med ett privat kreditkort så räknas det som ett utlägg. Läs våra hjälpguider om hur du bokför inköp med privata medel för Anställda och hur du bokför inköp med privata medel som ägare i enskild firma.

Fakturametoden

Vi rekommenderar att du bokför alla inköp som är gjorda med kreditkortet på bokföringskonto 1680 - Andra kortfristiga fordringar. Detta kan du lägga till som betalkonto under Inställningar → Betalkonton.

Följ guiden hur man bokför en utgift men välj istället konto 1680 som betalkonto. I detta fall är det döpt till "Kreditkort".

Välj konto 1680 som betalkonto

Konteringen blir i detta fall enligt följande:

Bokför kreditkortsfakturan

Vanligtvis får man varje månad en faktura från kreditkortsinstituten som innehåller alla inköp man gjort med kreditkortet. Alla dessa kostnader har vi nu bokfört som en skuld på konto 1680. När vi betalar kreditkortsfakturan så lägger du in den som en leverantörsfaktura så här:

Bokför därefter fakturan manuellt, så här:

Därmed nollar vi den här skulden som är uppbokad på konto 1680 och i Bokio kan du sedan registrera betalningen av leverantörsfakturan som vanligt. Som betalkonto väljer du det konto betalningen av fakturan gjorts ifrån, tex från Företagskontot 1930.

Kontantmetoden

Bokför du enligt kontantmetoden hanteras alla inköp på ett annorlunda sätt. Enligt kontantmetoden ska du enbart boka vid en utbetalning och därmed ska du samla alla kvitton från dina inköp från kreditkortet tillsammans med faktura från kreditkortsinstituten. Denna anger alla inköp man gjort med kreditkortet under den perioden och därmed ska du boka upp kvittona i samband med betalningen av den fakturan.

Ladda upp samtliga underlag (du kan också lägga till alla kvitton/fakturor på verifikatet i efterhand) och välj samtliga bokföringsmallar som gäller för underlaget. I detta fall har vi ett antal tjänster inköpta från utlandet och en utgift till Bolagsverket.

Du bör fortfarande spara underlaget som en leverantörsfaktura.

Bokningen kommer i detta fall se ut så här:

Observera!

Skulle man göra inköp med sitt eget eller anställds privata kreditkort så ska det hanteras som ett utlägg och inte enligt ovan.

Läs mer