Bokför en inkomst: Fakturametoden

Steg 1: Ladda upp underlag

På knappen Ladda upp kan du direkt välja en PDF- eller bildfil att importera som underlag till bokföringen. Du kan välja att ladda upp ett eller flera underlag samtidigt

Du kan också mejla in ditt underlag via Kvittoinkorgen eller använda Bokios mobilapp. I båda fall kommer du hitta det uppladdade materialet på sidan Att göra.

Det går även att bokföra utan kvitto om du skulle vilja lägga till kvittot eller fakturan vid senare tillfälle.

Steg 2: Välj kategori

Oavsett om du väljer att bokföra med eller utan underlag får du nu fyra alternativ:

  • Kvitto eller utgift
  • Inkomst
  • Leverantörsfaktura
  • Annat

En inkomst är en ersättning från försäljning. Beroende på om kunden har mottagit ett kvitto och betalat direkt eller om försäljningen skett på faktura så hanteras detta olika när du använder fakturametoden.

Välj Inkomst.

Om du vill kan du klicka på "Spara och fortsätt senare". Underlaget hamnar då på Att göra-sidan och nästa gång du öppnar det för att bokföra kommer systemet ihåg vilken kategori du valt och du kommer då automatiskt in på nästa steg.

Vill du bokföra underlaget nu direkt, klicka på Bokför.

Steg 3: Välj rätt bokföringsmall

Vår moderna bokföring finns uppdelad på Sök eller Kategorier och det är här du hittar samtliga bokföringsmallar under den kategori du valt (i detta fall mallar för utgifter). Föredrar du att själv fylla i konton i debet och kredit kan du gå in på Manuell.

Högst upp på sidan finns även en "progress bar" (se pil) där du kan se hur lång du har kommit i bokföringsprocessen.

Skriv in ett sökord och systemet kommer leta efter passande bokföringsmall. Klicka på mallen för att gå vidare till nästa steg.

Behöver du backa tillbaka till föregående steg går detta att göra antingen i webbläsaren eller via ändra-knappen längst uppe till höger. Där kan man även välja att avbryta eller lägga till en ny sida på underlaget.

Steg 4: Avläsning av underlag och fyll i uppgifter

Systemet läser in och tolkar fakturans uppgifter. Det är alltid viktigt att man kontrollerar så att samtliga uppgifter som datum och summa verkligen stämmer. Gör de inte det så får man manuellt justera detta.

Välj flera bokföringsmallar

Innehåller ett kvitto eller faktura olika slags varor eller tjänster med kanske olika momssatser så kan du välja flera bokföringsmallar för att få med det på ett och samma verifikat. Klicka på Lägg till kategori. Läs vår guide om hur du väljer flera bokföringsmallar för ett underlag.

Välj datum

Beroende på om försäljningen har skett via ett kvitto eller faktura så hanteras detta nu lite olika. Med fakturametoden så ska försäljningen bokföras på fakturametoden om det är så att försäljningen har skett i form av faktura.

Kvitto - Kunden betalar direkt

Betaldatum kan du justera genom att klicka på kalendern. På pilarna bredvid kan man klicka sig framåt eller bakåt i datumväljaren. Dvs om vi klickar på nedåt-pilen i det här fallet kommer datumet bli 2018-10-19.

Faktura - Försäljningen sker på faktura

Om du inte skapar dina kundfakturor i Bokio och inkomsten är i form av en kundfaktura så kan du här klicka i Bokför som faktura. Det som händer då är att försäljningen bokförs på fakturadatum som en kundfordring.

Välj betalkonto

Under Konto väljer du det betalkonto som använts vid inköpet. Du kan lägga till betalkonton (dvs bokföringskonton) under Inställningar → Betalkonton. Läs mer här om betalkonton.

Välj titel

Här skriver du in den titel du vill att verifikatet ska ha.

Tänk på att ovan inställningar inte går att justera efter att verifikatet är bokfört. Om man har gjort fel så får man antingen radera eller annullera verifikatet och därefter göra om.

Steg 5: Förhandsgranska och justera

Efter att ha klickat bokför kommer man till en förhandsgranskning av hur verifikatet kommer att bokföras. Bokio har här räknat ut moms och vilka bokföringskonton det ska bokföras på. Här kan man även justera bokföringen genom att klicka på redigera-ikonen. Om man vill kan man här redigera verifikatet manuellt. Klicka på Redigera verifikat. Bokföringen kommer nu se olika ut beroende på om försäljningen är ett kvitto eller om du har valt att bokföra som faktura.

Kvitto - Kunden betalar direkt

Försäljningen bokförs på det betaldatum du valt som en direkt betalning.

För att bokföra verifikatet, klicka på OK Bokför!.

Faktura - Försäljningen sker på faktura

Försäljningen bokförs på fakturadatum i enlighet med fakturametoden.

För att bokföra verifikatet, klicka på OK Bokför!.

Nästa steg om du valt att bokföra som faktura blir att registrera betalningen. Detta kan du göra på verifikatet direkt i Bokfört.

Registrera betalning av bokförd inkomst (faktura)

Steg 6: Klar

Klart, verifikatet är bokfört. Nu kan du välja att antingen bokföra nästa verifikat som ligger i Att göra eller klicka på Klar om du känner dig nöjd.

Läs mer