Bokföra tjänstepension

När du betalar en faktura för anställds tjänstepension (pensionsförsäkring) så kan du använda bokföringsmallen Pensionsförsäkring. I denna bokning så registreras en särskild löneskatt på konto 2514 (kredit).

Särskild löneskatt på pensionskostnader

När du får besked ifrån Skatteverket om slutskattebesked, kan det även tillkomma en post som heter särskild löneskatt. Detta är en skatt som man lägger på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. Då du betalar en pensionsförsäkring på faktura så använder du bokföringsmallen Pensionsförsäkring. Skatten bokas då upp på konto 2514 (kredit).

19XX Kredit Pengar som du nu betalar till skatteverket
1630 Debet Pengar som överförs från banken till skattekontot
1630 Kredit Pengar som dras från skattekontot gällande den särskilda löneskatten
2514 Debet Beloppen som avser den särskilda löneskatten som regleras

*Välj det betalkonto du betalar med, till exempel 1930 - Företagskonto. 

Läs mer