Bokföra tjänstepension

När du betalar en faktura för anställds tjänstepension (pensionsförsäkring) så kan du använda bokföringsmallen Pensionsförsäkring under 65 år. I denna bokning så registreras en särskild löneskatt på konto 2514 (kredit).

Särskild löneskatt på pensionskostnader

Vid slutskattebeskedet från Skatteverket får du även reda på vad den totala löneskatten ska vara. Detta är en skatt som man lägger på företagets kostnader för de anställdas pensionsförmåner. När slutskatten dras följande år dras även kostnaden för dessa löneskatter och då bokar du upp följande verifikat manuellt.

19XX Kredit Pengar som du nu betalar till skatteverket
1630 Debet Pengar som överförs från banken till skattekontot
1630 Kredit Pengar som dras från skattekontot gällande den särskilda löneskatten
2514 Debet Beloppen som avser den särskilda löneskatten som regleras

*Välj det betalkonto du betalar med, till exempel 1930 - Företagskonto.

Koppla ditt skattekonto till Bokio

Driver du aktiebolag behöver du inte bokföra händelser på skattekontot manuellt. Nu kan du spara tid och minska risken för fel genom att hämta transaktioner från ditt skattekontot direkt till i Bokio. Bokför sedan transaktionerna med hjälp av bankregler anpassade efter händelser på skattekontot för aktiebolag.

Läs mer om koppling till skattekontot