Hur fungerar räkenskapsår?

I Bokio väljs automatiskt vilket räkenskapsår man bokför på beroende på det datum som verifikatet gäller. Du behöver alltså inte välja räkenskapsår någonstans när du bokför i Bokio.

Skapa nytt räkenskapsår

När nuvarande räkenskapsår i företaget är slut eller att man vill skapa upp tidigare räkenskapsår gör man det under Inställningar → Räkenskapsår. Har du tex bara 2021 och 2020 i Bokio och vill skapa 2018 så måste du först lägga till räkenskapsår 2019. Därefter kan du skapa 2018 osv.

Skapa nytt räkenskapsår

När det är dags att skapa nytt räkenskapsår säger Bokio till.

Det finns stöd för brutet och förlängt räkenskapsår, det är viktigt att du anger detta korrekt när du börjar använda Bokio.

Ändra räkenskapsår

Du kan ändra på dina räkenskapsår under Inställningar → Räkenskapsår. För varje räkenskapsår ställer man in vilken redovisningsmetod man vill använda: Kontantmetoden (kallas även för bokslutsmetoden) eller fakturametoden.

Se vad som bokförts för ett räkenskapsår

Under Bokfört i menyn kan man se allt som bokförts i företaget. För att se vad som bokförts på ett räkenskapsår väljer man det i rullistan med Årtal.

Se bokföring på ett räkenskapsår

Ta bort räkenskapsår

Det går tyvärr inte att radera ett räkenskapsår. Om man vill ha sin bokföring raderad är det allt eller inget som gäller. Har du tex råkat skapa ett tidigare räkenskapsår du ej planerar att bokföra på kan du antingen låta det ligga kvar eller justera datumen till ett framtida år.

"Inom en månad kommer du inte ha något räkenskapsår"

När nuvarande räkenskapsår närmar sig sitt slut så kan du se denna "varningen" om du går in på räkenskapsår i inställningarna. Det är inget att oroa sig för utan när räkenskapsåret är slut kommer du få upp ett meddelande om att skapa ett nytt räkenskapsår och därefter kan du fortsätta att bokföra som vanligt.

Bokio fungerar så att det alltid måste finnas ett räkenskapsår för dagens datum. Bara för att man skapar ett nytt så betyder det inte att det automatiskt stänger tidigare år utan detta hanterar du själv inne på Bokslut.

Saknas räkenskapsår för dagens datum kommer en ruta automatiskt att komma upp när du loggar in på bolaget. Därifrån kan du direkt skapa det nya räkenskapsåret.

Räkenskapsåret är slut, skapa nytt

Läs mer