Balansrapporten stämmer inte

Vanligtvis ska balansrapporten uppdateras automatiskt. Dvs utgående balanser från år 1 blir automatiskt ingående balanser på år 2 osv. Ibland kan det hända att detta inte görs automatiskt men då hjälper vi dig gärna att justera detta!

Hör av dig till support@bokio.se så uppdaterar vi balanserna så att det stämmer.

Balansrapporten stämmer inte med min tidigare bokföring?

Samtliga rapporter i Bokio genereras helt automatiskt. Dvs om du importerar bokföring så kommer systemet att ta fram en balansrapport utifrån samtliga verifikat som finns i Bokio under den valda perioden. Skulle det inte stämma överens med balansrapport från till exempel årsredovisning eller tidigare bokföringsprogram så beror det ofta på att något saknas i den importerade filen. Det är inte sällan som bokslutstransaktionerna (till exempel årets resultat) saknas i den fil man importerar från tidigare program. Det man får göra då är att antingen komplettera det i det andra programmet och sedan ta ut en ny fil eller justera det och bokföra verifikaten i Bokio för att räkenskapsåret ska bli komplett.

Kontrollera att ingående balanser stämmer. Om de inte gör det så kan du justera dem manuellt inne på Inställningar. Skulle något räkenskapsår vara låst så öppnar du detta under Inställningar → Räkenskapsår.

Läs mer