Varför stämmer inte min balansrapport?

Har du mer än ett räkenskapsår i Bokio så kommer utgående balansen på år 1 alltid vara samma som ingående balanser på år 2 och vice versa. Detta är något som uppdateras automatiskt i Bokio.

Skulle din ingående balans på år 2 inte stämma överens med utgående balanser på år 1 så har det blivit något fel med den automatiska uppdateringen. Oftast sker detta i samband med importerna av bokföringsfiler.

Vi hjälper dig gärna att fixa balanserna så att det stämmer. Hör av dig till oss på support@bokio.se.

Balansrapporten stämmer inte med min tidigare bokföring?

Samtliga rapporter i Bokio genereras helt automatiskt. Dvs om du importerar bokföring så kommer systemet att ta fram en balansrapport utifrån samtliga verifikat som finns i Bokio under den valda perioden.

Kontrollera att ingående balanser stämmer. Om de inte gör det så kan du justera dem manuellt inne på Inställningar. Skulle något räkenskapsår vara låst så öppnar du detta under Inställningar → Räkenskapsår.

Nedan är några exempel på scenarier som kan vara anledningen till att de ingående balanserna inte stämmer:

Bokfört resultat saknas

Beräknat resultat för tidigare år eller flera år tillbaka är ej bokat. Det är inte sällan som bokslutstransaktionerna (till exempel årets resultat) saknas i den fil man importerar från tidigare program. Det man får göra då är att antingen komplettera det i det andra programmet och sedan ta ut en ny fil eller justera det och bokföra verifikaten i Bokio för att räkenskapsåret ska bli komplett.

Bokför årets resultat för aktiebolag

Så här bokför du om bolaget gått med vinst:

Konto 8999 Debet Summa resultat
Konto 2099 Kredit Summa resultat

Så här bokför du om bolaget gått med förlust:

Konto 8999 Kredit Summa resultat
Konto 2099 Debet Summa resultat

Bokför årets resultat för enskild firma

Så här bokför du om bolaget gått med vinst:

Konto 8999 Debet Summa resultat
Konto 2019 Kredit Summa resultat

Så här bokför du om bolaget gått med förlust:

Konto 8999 Kredit Summa resultat
Konto 2019 Debet Summa resultat

Ombokning av föregående års resultat saknas

I början av ett nytt räkenskapsår så ska man bokföra om föregående årets resultat. För aktiebolag görs detta genom att “flytta” summan från bokföringskonto 2099 (Årets resultat) till konto 2098 (vinst eller förlust föregående år). Genom att man gör denna bokning så blir konto 2099 “nollat” vilket det ska vara i början av ett nytt räkenskapsår då det endast är resultatet från det nuvarande räkenskapsåret som ska finnas på detta konto. Har man en enskild firma är det samtliga skuldkonton som ska nollställas.  

Bokföra föregående års resultat i aktiebolag vid nytt räkenskapsår

Omföring/nollställning av eget kapital i enskild firma

Skulle detta inte varit gjort på ett eller flera räkenskapsår så innebär det att nästkommande års resultat på konto 2099 kommer innehålla resultat från både år 1 och år 2 osv. För att korrigera detta så får man gå in på varje enskilt år och där “flytta” summan från bokföringskonto 2099 till konto 2098.

Aktiekapital eller eget kapital är ej bokfört

För att de ingående balanserna ska bli korrekta så behöver man sätta det första årets ingående balanser. Via dessa länkar kan ni läsa mer om hur man bokar aktiekapital vid start av ett aktiebolag samt hur eget kapital ska bokas i en enskild firma.

Bokföring av aktiekapital när företaget startas

Hur registrerar jag eget kapital i enskild firma?

Bokföring är gjord på avslutat räkenskapsår

En till anledning till att ingående balans inte stämmer kan vara att man bokfört transaktioner efter man stängt året och därmed inte inkluderat alla transaktioner hänförliga till perioden. Detta leder till att de transaktionerna inte kommer att inkluderas i räkenskapsåret. För att undvika detta problem är det viktigt att se till att alla transaktioner och bokningar för året är inkluderade innan man låser räkenskapsåret.

Uppdateras balanserna automatiskt mellan varje räkenskapsår?

In- och utgående balanser ska uppdateras automatiskt i Bokio. Om det mot förmodan inte skulle stämma mellan två räkenskapsår (beror ofta på någon form av importerad bokföring) så får du gärna kontakta oss på support@bokio.se så hjälper vi dig att fixa detta.

 

Läs mer