Varför stämmer inte min balansrapport?

I vissa fall kan det hända att din balansrapport inte balanserar. Upplever du detta problem bör du få upp ett informationsmeddelande under er Balansrapport som ser ut på följande vis:

balanserar_inte

För att du lättare ska kunna se vilket år problemet börjar kan du gå in under Inställningar → Räkenskapsår, alternativt klicka på Se över dina räkenskapsår från Balansrapporten. Du kommer där kunna se vilket år som orsakar obalansen & har även möjlighet att Öppna räkenskapsåret det avser. 

oppna_rakenskapsar

Nedan är några exempel på scenarier som kan vara anledningen till att de ingående balanserna inte stämmer.

Bokfört resultat saknas

Om beräknat resultat för tidigare år eller flera år tillbaka inte är bokfört så kommer det resultera i att balansrapporten inte balanserar. Det är inte sällan som bokslutstransaktionerna (till exempel årets resultat) saknas i den fil man importerar från tidigare program. Det man får göra då är att antingen komplettera det i det andra programmet och sedan ta ut en ny fil eller justera det och bokföra verifikaten i Bokio för att räkenskapsåret ska bli komplett. För att bokföra det i Bokio så börjar du med att se till att året är upplåst under Inställningar → Räkenskapsår och därefter går till den manuella bokföringen. 

Bokför årets resultat för aktiebolag

Så här bokför du om bolaget gått med vinst:

Konto 8999 Debet Summa resultat
Konto 2099 Kredit Summa resultat

Så här bokför du om bolaget gått med förlust:

Konto 8999 Kredit Summa resultat
Konto 2099 Debet Summa resultat

Bokför årets resultat för enskild firma

Så här bokför du om bolaget gått med vinst:

Konto 8999 Debet Summa resultat
Konto 2019 Kredit Summa resultat

Så här bokför du om bolaget gått med förlust:

Konto 8999 Kredit Summa resultat
Konto 2019 Debet Summa resultat

Ombokning av föregående års resultat saknas

I början av ett nytt räkenskapsår ska man bokföra om föregående årets resultat. För aktiebolag görs detta genom att “flytta” summan från bokföringskonto 2099 (Årets resultat) till konto 2098 (vinst eller förlust föregående år). Genom att man gör denna bokning så blir konto 2099 “nollat” vilket det ska vara i början av ett nytt räkenskapsår då det endast är resultatet från det nuvarande räkenskapsåret som ska finnas på detta konto. Följande guider beskriver hur du hanterar detta beroende på ifall du har Aktiebolag eller Enskild firma

Skulle detta inte varit gjort på ett eller flera räkenskapsår så innebär det att nästkommande års resultat på konto 2099 kommer innehålla resultat från både år 1 och år 2 osv. För att korrigera detta så får man gå in på varje enskilt år och där “flytta” summan från bokföringskonto 2099 till konto 2098. 

Bokföring är gjord på avslutat räkenskapsår

En till anledning till att de ingående balanserna inte stämmer kan vara att man bokfört transaktioner efter man stängt året och därmed inte inkluderat alla transaktioner i det bokförda resultatet. Om det är differens mellan det bokförda resultatet och det totala behöver man kolla vad den differensen består av. Om det till exempel bara är någonting litet som är bokfört efter att du var helt färdig med bokslutet och alla deklarationer är inskickade så är vårt råd att man tar bort den bokningen och lägger den på nästa öppna år. Men om det är ett stort belopp, det vill säga över 5000 kr som påverkar det skattemässiga resultatet så kan det vara bra att rådfråga en redovisningskonsult hur man ska gå vidare. Om man bestämmer sig för att göra om bokslutet behöver man också bokföra om skatten och rätta alla inskickade rapporter.

Aktiekapital eller eget kapital är ej bokfört

För att de ingående balanserna ska bli korrekta behöver man sätta det första årets ingående balanser. Via dessa länkar kan ni läsa mer om hur man bokar aktiekapital vid start av ett aktiebolag samt hur eget kapital ska bokas i en enskild firma.

Bokföring av aktiekapital när företaget startas

Hur registrerar jag eget kapital i enskild firma?

Balansrapporten stämmer inte med min tidigare bokföring?

Samtliga rapporter i Bokio genereras helt automatiskt. Dvs om du importerar bokföring så kommer systemet att ta fram en balansrapport utifrån samtliga verifikat som finns i Bokio under den valda perioden. Kontrollera att ingående balanser stämmer. Om de inte gör det så kan du justera dem manuellt inne på Inställningar. Skulle något räkenskapsår vara låst så öppnar du detta under Inställningar → Räkenskapsår.

Uppdateras balanserna automatiskt mellan varje räkenskapsår?

In- och utgående balanser ska uppdateras automatiskt i Bokio. Om det mot förmodan inte skulle stämma mellan två räkenskapsår (beror ofta på någon form av importerad bokföring) så kan du åtgärda detta genom att först öppna året det avser & sedan stänga året på nytt via Inställningar → Räkenskapsår.

Skulle det kvarstå några problem efter att du har följt denna guide så får ni gärna kontakta oss på support@bokio.se

Läs mer