Bokföra inköp med privata medel: Ägare i enskild firma

Vissa funktioner kräver en betalplan

Har du gjort med privata medel (det spelar ingen roll om du betalat det kontant, med kontokort, kreditkort mm ) som hör till verksamheten så betyder det att företaget har en skuld till dig. När det ska bokföras så hanteras det som vilket inköp som helst. Skillnaden är betalkontot du använder. Eftersom det inte är gjort med företagets betalkonto utan av dig privat så kan man säga att företaget får en skuld till dig. Du bör då välja skuldkontot 2018 (Övriga egna insättningar) som betalkonto.

För att kunna välja det som betalkonto måste du lägga till det under Inställningar → Betalkonton

Utbetalningen görs sedan med bokföringsmallen Egen insättning, återbetalning. Som betalkonto väljer du det konto som pengarna betalas ut ifrån (eftersom det är en kostnad för företaget). Betalar du ersättningen från företagets bankkonto så ser konteringen ut så här:

1930 Kredit Totalsumma
2018 Debet Totalsumma

Händelsen ska bokföras på den dagen återbetalningen görs, dvs då transaktionen på banken sker.

Har en anställd i din enskilda firma gjort ett utlägg (betalat något åt företaget med privata medel) bokförs det på liknande sätt fast med ett annat skuldkonto (bokföringskonto 2890).

Har du inget bankkonto som endast gäller företaget så får du inte bokföra det som om det vore ett företagskonto. Läs mer om Betalkonto i Enskild firma.

Gör det enkelt att skilja på firmans och din privata ekonomi

Skaffa ditt företagskort direkt i Bokio! Med Bokio Företagskonto får du företagskort och bankgironummer som är direkt kopplat till ditt Bokiokonto. Dina korttransaktioner synkas automatiskt till din bokföring.

Läs mer

Läs mer