Bokföra inköp med privata medel: Ägare i enskild firma

Har du gjort med privata medel (spelar ingen roll om du betalat det kontant, med kontokort, kreditkort mm ) som hör till verksamheten så betyder det att företaget har en skuld till dig. När detta ska bokföras så hanteras det som vilket inköp som helst. Skillnaden är betalkontot. Eftersom det inte är gjort med företagets betalkonto utan av dig privat så ska du välja skuldkontot 2018 (Övriga egna insättningar) som betalkonto.

För att kunna välja detta måste du satt upp det som betalkonto under Inställningar → Betalkonton

Utbetalningen görs sedan med bokföringsmallen Egen insättning, återbetalning. Som betalkonto väljer du det konto som pengarna betalas ut ifrån (eftersom det är en kostnad för företaget). Betalar du ersättningen från företagets bankkonto så ser konteringen ut så här:
1930 Kredit
2018 Debet

Detta bokförs på den dagen återbetalningen görs, dvs då transaktionen på banken sker.

Har en anställd i din enskilda firma gjort ett utlägg (betalat något åt företaget med privata medel) kan du hantera det enligt den här guiden [Bokföra inköp med privata medel: Anställda]

Har du inget bankkonto som endast gäller företaget så får du inte bokföra det som om det vore ett företagskonto. Läs mer om Betalkonto i Enskild firma.