Bokföra inköp av bil och andra fordon

Inköp av bil får du hantera i den manuella bokföringen.

Inköp privatbil

Välja det konto som passar bäst för fordonet i fråga. Sedan bokför du den mot konto för leverantörsskuld om du har köpt den på kredit.

Till exempel:
1241 (Personbilar) Debet Summa
2440 (Leverantörsskulder) Kredit Summa

Avskrivning

Även avskrivning av bil får du idag bokföra manuellt.

Till exempel:
1249 (Ackumulerade avskrivningar på bilar och andra transportmedel) Kredit Summa avskrivning
7834 (Avskrivningar på bilar och andra transportmedel) Debet Summa avskrivning

Läs mer