Hur länge sparas min bokföring i Bokio?

Informationen sparas i enlighet med gällande lagstiftning för närvarande 7 år.