Hur länge sparas min bokföring i Bokio?

Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden måste du spara, det vill säga arkivera, din bokföring i minst 7 år. Det här innebär att du måste spara alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring minst 7 år tillbaka i tiden. Detta innefattar även deklaration och årsredovisning. Läs mer hos Skatteverket.

I Bokio finns det ingen gräns på hur många räkenskapsår eller antal verifikat du kan spara. Det finns heller ingen automatisk funktion som tar bort räkenskapsår äldre än 7 år. Vill du ta bort bokföring från Bokio som är äldre än 7 år får du gärna kontakta support@bokio.se så hjälper vi dig.

Läs mer