Kan jag byta eller ta bort underlag?

Vill du lägga till, ta bort eller ändra underlag på ett bokfört verifikat? Om du öppnar upp verifikatet på sidan Bokfört, så kan du göra dessa ändringar. Har verifikatet ännu inget underlag, klicka på Ladda upp underlag. Nu kan du hämta kvittot eller fakturan från dina filer på datorn eller välja bland redan uppladdade underlag från sidan Att göra.

Klicka på knappen Ladda upp underlag

Vill du sedan lägga till ännu ett underlag kan du göra detta genom att klicka på "+"-tecknet under underlaget som redan ligger där.

Klicka på plus-tecknet för att lägga till ytterligare ett underlag

Ifall du önskar ta bort ett underlag som du laddat upp klickar du på papperskorgsikonen.

Klicka på papperskorg-ikonen för att ta bort underlaget