Bokslut


Kan Bokio göra bokslut, deklaration och årsredovisning?

Bokio kan göra bokslut, deklaration och årsredovisning tillsammans med samarbetspartners.

Bokslut

I Bokio gör du bokslutet steg för steg innan du tar fram årsredovisning och deklaration. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen.

Läs vår steg-för-steg guide hur du gör bokslutet själv i Bokio. 

Experthjälp

Om man vill slippa bekymra sig så finns det även möjlighet att köpa hjälp från våra experter direkt från systemet. Vi tar då hand om hela processen så att du kan fokusera på ditt bolag fullt ut.

Följande priser gäller:

- Enskild firma: 4 000 kr
- Aktiebolag (K2): 6 000 kr
- Aktiebolag (K3): 10 000 kr

Önskar du få ännu mer hjälp med din bokföring går det bra att teckna Bokio Partner. Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi till dig med kostnadsförslag!

 

Årsredovisning & Deklaration (Aktiebolag & Ekonomisk förening)

I samband med bokslut ska man som aktiebolag eller ekonomisk förening skapa en årsredovisning. Detta kan man göra genom vår samarbetspartner Årsredovisning-online. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt.

När du påbörjar ditt bokslut och kommit till Steg 5 kan du nu välja att direkt koppla din bokföring till Årsredovisning Online. Du behöver själv inte exportera några filer från Bokio. För priset 1180 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

 

Deklaration (Enskilda Firmor)

När det är dags att göra deklaration och lämna in sin NE-bilaga kan man från Bokio enkelt föra över sin deklaration till Skatteverket. Bokio guidar er vilka fält som ska fyllas i med värden från er balans- och resultatrapport. NE-bilagan hittar man i sista steget i när man gör Bokslut.

 

Handelsbolag & Kommanditbolag

För Handelsbolag och Kommanditbolag kan du få ut årsredovisning eller årsbokslut och deklaration via Bokio Partner. Du kopplas då till våra experter som återkommer till dig med offert skräddarsydd för din verksamhet. 


Kan jag få ut SRU-filer från Bokio?

SRU-filer kan inte bokföringsprogrammet själv skapa då all data inte finns i bokföringen. Just nu rekommenderar vi att man exporterar sin bokföring och använder sig av Årsredovisning Online som gör hela årsredovisningen inklusive dessa filer.


När du gjort bokslutet så kan du exportera en SIE-fil under Inställningar → Exportera bokföring och importera den till Årsredovisning Online så får du ut årsredovisning och deklaration: Årsredovisning Online


När kan jag göra bokslut?

Efter sista dagen på räkenskapsåret kan du göra bokslut.


Hur backar jag bokslutet?

Bokslutet består av 7 olika steg. För att kunna gå tillbaka använder du dropdown-menyn som ligger i bokslutets översta vänstra hörn.

Därifrån kan du backa steg för steg bakåt i bokslutet. Några av stegen måste man låsa upp för att kunna gå vidare och du klickar då på "Lås upp".

Det går ej att backa till bokslutets första steg eller att få status "Ej påbörjad" men det är ingen fara då det egentligen inte är förrän i de senare stegen som man verkligen påbörjar bokslutet.

Observera!

Om du bokför Årets resultat och avslutar bokslutet för att sedan vilja backa tillbaka så måste du låsa upp hela bokslutet. Detta innebär att det första verifikatet som genererades från bokslutet kommer att annulleras (inte raderas helt).

Sökord: Bokslut, radera bokslut


Gör bokslut i enskild firma: Steg för steg

I Bokio finns en steg-för-steg-guide för att göra bokslut helt själv. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen.

Innan bokslut ska du se till att göra följande:

1. Se till att alla händelser för året är bokförda.

- Hur vet jag att allt är bokfört? Se punkt 2.

2. Se till att Företagskontot (1930) i bokföringen synkar med saldot på banken (om du har företagskonto). Detta gör du bäst genom att titta på 1930 i Huvudboken och utgående balans för året. Synkar detta så ska det vara mycket till att det inte skulle stämma i bokföringen.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra? Läs vår guide hur du synkar bokföringen med banken.

3. I Enskild firma behöver du ej synka med skattekontot då detta hanteras privat (du får till exempel tillbaka skatt till ditt privata konto). Däremot så måste du se till att du har bokfört inbetalning av preliminärskatt.

4. Periodisera eventuella kund- och leverantörsfakturor (extra viktigt att ha koll på om du använder kontantmetoden). Läs här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.

5. Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar Momsrapporten i Bokio för perioden.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer? Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

 

Steg 1 - Påbörja bokslut

I bokslutets första steg får du välja mellan att göra bokslutet helt själv eller ta hjälp av våra redovisningskonstulter. Om du gör detta själv i enskild firma så tillkommer inga kostnader i och med att du får ut underlag för NE-blanketten efter avslutat bokslut. Vill du ha hjälp av våra experter så kostar ett bokslut 4 000 kr (exkl moms). För express (leverans inom 2 arbetsdagar förutsatt att vi har fått all information av er) är tillägget 10 000 kr.

Steg 2 - Avskrivningar

Maskiner, kontorsinventarier och byggnader som köpts till verksamheten ska skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (22 400kr, PBB = 44 800 kr 2017) så får detta göras direkt.

I Bokio får man i dagsläget hantera avskrivningar manuellt. Läs guide här.

Steg 3 - Periodiseringar

Periodiseringar görs när fakturan och uppkomsten till kostnaden/intäkten annars skulle hamnat på olika räkenskapsår.

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för. Observera! Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Steg 4 - Föra över årets resultat

Har du inte bokfört årets resultat manuellt sen tidigare är det nu dags att göra det. Bokio räknar ut detta åt dig.

Steg 5 - Stäng året

Efter årets resultat är bokfört når du steg 5. Här stänger du året och får då fram NE-bilagan för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter.


Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår

Kundfakturor

Använder du dig utav fakturametoden så bokförs kundfakturor automatiskt som en kundfordring på år 1 för att sedan prickas av och bokföra betalning i år 2. Med kontantmetoden däremot så måste man manuellt gå in och justera så att kundfakturor bokas enligt fakturametoden då försäljningen måste redovisas på det året affärshändelsen ägt rum. Det kan alltså hända att man måste periodisera enskilda fakturor.

Du ställer in periodisering längst ned på fakturan i Bokio. När det är gjort kommer det en notis om att du har en händelse att bokföra. Det är försäljningen som bokförs som en kundfordring på fakturadatum.

När du prickar av fakturan som betald i nästa räkenskapsår så bokförs betalningen och kundfordringen "nollas" ut.

 

Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum. Lägg till bokföringskonto 1510 - Kundfordringar som betalkonto (Inställningar → Betalkonton). Ladda upp kundfordran, välj rätt bokföringsmall och sedan 1510 som betalkonto.

När kunden betalat bokför du manuellt så här:
1510 Kredit Summa
19XX Debet Summa
 

Leverantörsfakturor

Använder du fakturametoden så bokförs leverantörsfakturor automatiskt som en leverantörsskuld. Vid kontantmetoden så måste du manuellt justera detta. Dvs, alla inköp på faktura som du kommer betala i nästkommande räkenskapsår ska tas upp som en leverantörsskuld på bokföringskonto 2440.

Det man kan göra är att lägga till 2440 som betalkonto (Inställningar → Betalkonton) för att sedan, när man bokför inköpet på fakturadatum, väljer rätt bokföringsmall, men istället för det betalkonto brukar använda, så sätter man 2440 - Leverantörsskulder som betalkonto. Bokningen kan till exempel bli så här:

När du sedan betalar fakturan i nästkommande räkenskapsår bokför du manuellt så här:

Vid bokslut

Ser du till att periodiska kund- och leverantörsfakturor i bokföringen behöver dessa ej tas upp i bokslutet.

 

Sökord: Faktura som blir betald i nästa period, periodisering


Synka bokföringen mot bankkonto

Ett väldigt bra sätt att se över så att bokföringen stämmer är att synka företagskontot med det faktiska bankkontot. Stämmer summan på företagskontot i bokföringen överens med saldot på banken så ska det mycket till att bokföringen inte skulle stämma.

Bäst gör du detta genom att gå in på Huvudboken i Bokio. Här ser du summering av samtliga konton på respektive räkenskapsår. Du har in- och utgående balanser och samtliga händelser i debet och kredit på varje bokföringskonto.

Stämmer inte saldot i bokföringen med bankkontot?

Först och främst, titta så att den ingående balansen på räkenskapsåret är korrekt. I följande exempel så ska det ingående saldot på företagskontot (1930) vara 27 978 kr. Vidare så ska det till exempel 2017-02-25 finnas 19 198,3 kr på banken.

Lättast är att börja uppifrån och gå dag för dag och se att det stämmer överens. Så fort det inte synkar vid ett datum så innebär det att något är bokfört fel eller helt enkelt saknas i bokföringen.

Slutligen så har vi den utgående balansen. Stämmer saldot vid årets slut överens med vad som faktiskt finns på kontot? Gör det det så är vi på god väg!

Om du inte har något företagskonto

I Enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om företaget har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot 1930 även om bankkontot inte är registrerat som företagskonto hos banken. Om man istället betalar något för företaget från sitt privata konto dvs. ett konto där man även har privata transaktioner så får man bokföra detta som en Egen insättning, på konto 2018.

Med andra ord så blir det mycket svårare att synka bankkontot mot bokföringen om det är så att man inte har ett företagskonto av något slag. 


Årsredovisning & deklaration i aktiebolag

Vem kan använda Årsredovisning Online?

Årsredovisning Online erbjuder årsredovisning för mindre aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt.

Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

1. Färre än 50 anställda i medeltal
2. Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
3. Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.  

Integrera med Årsredovisning Online

Innan du tar ut årsredovisning och deklaration via Årsredovisning Online måste du se till att bokföringen är fullständig, läs här om vad du måste göra innan bokslut.

När du påbörjar ditt bokslut och kommit till Steg 5 kan du nu välja att direkt koppla din bokföring till Årsredovisning Online. Du behöver själv inte exportera några filer från Bokio. För priset 1180 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

Du skapar ditt konto direkt i Bokio och får en bekräftelse till registrerad e-postadress (kika i skräpkorgen om du inte skulle hitta det). Påbörja därefter årsredovisningen i steg 2 och när du slutgjort Steg 3 kan du göra klart bokslutet och bokföra årets resultat i Bokio. Det är inte förrän du är helt klar som du behöver betala.

Uppdatera bokslut

Har du integrerat till Årsredovisning Online och sedan gör en ändring i bokföringen behöver detta uppdateras hos Årsredovisning Online. Idag gör man detta genom att exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring. Då får du ut en SIE-fil. Denna ska importeras till Årsredovisning Online.

Om du redan har gjort bokslut

Har du redan avslutat bokslutet och stängt året får du göra som tidigare. Exportera din bokföring under Inställningar → Exportera bokföring och importera till Årsredovisning Online. Därifrån får du direkt ut årsredovisning och deklaration.


Deklaration i enskild firma

Innan du deklarerar i enskild firma måste du se till att göra bokslut. Läs vår steg-för-steg guide om hur du gör bokslut i enskild firma.

När det är dags att göra deklaration och lämna in sin NE-bilaga kan man från Bokio enkelt föra över sin deklaration till Skatteverket. Bokio guidar er vilka fält som ska fyllas i med värden från er balans- och resultatrapport. NE-bilagan hittar man i sista steget i när man gör Bokslut.

I Skatteverkets funktion Viktiga datum kan du se när exakt du ska deklarera för just din firma.