Bokslut


Kan Bokio göra bokslut, deklaration och årsredovisning?

Bokio kan göra bokslut, deklaration och årsredovisning tillsammans med samarbetspartners.

Bokslut

I Bokio gör du bokslutet steg för steg innan du tar fram årsredovisning och deklaration. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen.

Läs våra steg-för-steg guider hur du gör bokslut i Bokio:

Experthjälp

Om man vill slippa bekymra sig så finns det även möjlighet att köpa hjälp från våra experter direkt från systemet. Välj vår bokslutshjälp och fyll i formuläret.

Följande priser gäller (exkl. moms):

- Enskild firma: 4 000 kr
- Aktiebolag (K2): 6 000 kr
- Aktiebolag (K3): 10 000 kr
- Handelsbolag (INK4): 8 000 kr
- Kommanditbolag: 8 000 kr

För express (leverans inom 2 arbetsdagar förutsatt att vi har fått all information av er) är tillägget 10 000 kr. Bokslutet inkluderar årsredovisning, deklaration och årsstämmoprotokoll.

I steg 2 i bokslutet får du välja bokslutspaket. Så här ser det ut om du har Aktiebolag och väljer "Bokio bokslut".

Önskar du få ännu mer hjälp med din bokföring går det bra att teckna Bokio Partner. Vi kan då ta hand om hela processen så att du kan fokusera på ditt bolag fullt ut. Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi till dig med kostnadsförslag!

 

Årsredovisning & Deklaration (Aktiebolag & Ekonomisk förening)

I samband med bokslut ska man som aktiebolag eller ekonomisk förening skapa en årsredovisning. Väljer man att göra bokslutet själv så kan man få ut detta genom vår samarbetspartner Årsredovisning-online. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt.

När du påbörjar ditt bokslut och når Steg 2 kan du nu välja att direkt koppla din bokföring till Årsredovisning Online. Du behöver själv inte exportera några filer från Bokio. För priset 1280 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

 

 

Läs mer om Årsredovisning Online här. 

 

Deklaration (Enskilda Firmor)

När det är dags att göra deklaration och lämna in sin NE-bilaga kan man från Bokio enkelt föra över sin deklaration till Skatteverket. Bokio guidar er vilka fält som ska fyllas i med värden från er balans- och resultatrapport. NE-bilagan hittar man i sista steget i när man gör Bokslut.

 

Handelsbolag & Kommanditbolag

För Handelsbolag och Kommanditbolag kan du få ut årsredovisning eller årsbokslut och deklaration via vår bokslutshjälp. Dvs genom att skicka en offertförfrågan direkt inne på "Bokslut". Detta kostar 8 000 kr (exkl moms). Behöver du mer hjälp kan du gå via Bokio Partner. Du kopplas då till våra experter som återkommer till dig med offert skräddarsydd för din verksamhet. 


Kan jag få ut SRU-filer från Bokio?

SRU-filer kan inte bokföringsprogrammet själv skapa då all data inte finns i bokföringen. Just nu rekommenderar vi att man exporterar sin bokföring och använder sig av Årsredovisning Online som gör hela årsredovisningen inklusive dessa filer.


När du gjort bokslutet så kan du exportera en SIE-fil under Inställningar → Exportera bokföring och importera den till Årsredovisning Online så får du ut årsredovisning och deklaration: Årsredovisning Online


När kan jag göra bokslut?

Efter sista dagen på räkenskapsåret kan du göra bokslut.


Gör bokslut i enskild firma: Steg för steg

I Bokio finns en steg-för-steg-guide för att göra bokslut helt själv. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen. Du kan välja mellan att göra bokslutet helt själv eller ta hjälp av våra redovisningskonstulter. Om du gör detta själv i Enskild firma så tillkommer inga kostnader i och med att du får ut underlag för NE-blanketten efter avslutat bokslut. Vill du ha hjälp av våra experter så kostar ett bokslut 4 000 kr (exkl moms). För express (leverans inom 2 arbetsdagar förutsatt att vi har fått all information av er) är tillägget 10 000 kr.

Steg 1 - Checklista

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara bokfört och redovisat. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut kan dessa justeras i bokslutets Steg 3 [Periodiseringar vid bokslut]. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer här [Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår].

- Hur vet jag att allt är bokfört?

Se till att kontona i bokföringen synkar med saldot på banken. I bokslutet kan du se saldot på respektive konto. I exemplet ovan ska det till exempel finnas 57 662,19 kr på företagskontot. Stämmer detta med bankens saldo på sista dagen i räkenskapsåret så ska det mycket till att bokföringen inte skulle vara rätt.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra?

Läs vår guide hur du synkar bokföringen med banken.

- Jag har inget företagskonto, hur gör jag då? 

I enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Läs mer om [Betalkonto i Enskild firma]

Observera! I Enskild firma behöver du ej synka med skattekontot då detta hanteras privat (du får till exempel tillbaka skatt till ditt privata konto). Däremot så måste du se till att du har bokfört inbetalning av preliminärskatt.

 

Färdigställ momsrapporter

Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar Momsrapporten i Bokio för perioden. Är momsrapporterna för perioden ej sparade så är status "Ofullständig" och det går då inte att fortsätta med bokslutet. Klicka på momsrapporten för att gå in och stänga perioden.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer? Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

När momsrapporterna är sparade ändras status till "Avslutad" och det går då att bekräfta och fortsätta till nästa steg.

 

Steg 2 - Bokslutspaket

Välj hur du vill fortsätta med ditt bokslut, antingen manuellt eller om du hellre tar hjälp av våra redovisningskonsulter.

Bokio bokslut

Våra redovisningskonsulter ger dig support genom hela bokslutsprocessen. För att detta ska vara möjligt krävs det att du ge oss viss information kring ditt företag. Checklistan i Steg 1 måste vara klar vilket innebär att samtliga intäkter och kostnader är bokförda för perioden. Detta är något som bara du kan veta om det är gjort eller ej. Även momsrapporterna för perioden måste vara sparade. 

Manuellt  bokslut

I detta kostnadsfria alternativ går du igenom alla steg för att till slut kunna bokföra årets resultat som Bokio räknar ut åt dig. När du stänger året generas automatiskt en NE-bilaga som du kan använda som underlag när du fyller i hos Skatteverket .Om du vill kan du exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring för att ta fram årsredovisning och deklaration på annat sätt.

 

Steg 3 - Checklista för bokslutet

Avskrivningar

Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (22 400kr, PBB = 44 800 kr 2017) så får detta göras direkt. Idag hanteras det manuellt i Bokio. Läs mer om [Bokför inventarier och avskrivningar]. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på "Bekräfta och fortsätt".

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen "Ja" eller "Nej".

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för. Observera! Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. När du sedan fortsätter till nästa steg så kommer en periodisering avseende detta att bokföras.

Avsättningar

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda i fråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida utbetalning, förpliktelser som garantier, avsättningar för uppskjutna skatter mm. Detta måste bokföras manuellt i Bokio.

När detta är bokfört kan du klicka på "Bekräfta och fortsätt" för att gå vidare till nästa steg. Har du inga avsättningar att bokföra så är det bara att gå vidare.

 

Steg 4 - Bokför årets resultat 

Har du inte bokfört årets resultat manuellt sen tidigare är det nu dags att göra det. Bokio räknar ut detta åt dig. 

 

Steg 5 - Färdigställ bokslut

Efter årets resultat är bokfört når du steg 5. Här stänger du året och får då fram NE-bilagan för räkenskapsåret. Tänk på att denna är ett underlag du använder när du fyller i hos Skatteverket och att du kan behöva lägga till vissa uppgifter. NE-bilagan i Bokio innehåller inte den privata deklarationen. Läs mer här [Hur fungerar NE-bilagan?]


Gör bokslut i aktiebolag: Steg för steg

I Bokio finns en steg-för-steg-guide för att göra bokslut helt själv. Detta kräver en del kunskap om redovisning men det finns en hjälpsida på varje steg i processen. Du kan välja mellan att göra bokslutet helt själv eller ta hjälp av våra redovisningskonsulter. För mindre aktiebolag som gör bokslut enligt K2-uppställning så kan man direkt integrera med Årsredovisning Online i bokslutet i Bokio. Vill du ha hjälp av våra experter så kostar ett bokslut 6 000 kr (exkl moms) för K2 och 10 000 kr (exkl moms) för K3. För express (leverans inom 2 arbetsdagar förutsatt att vi har fått all information av er) är tillägget 10 000 kr. Detta inkluderar årsredovisning, deklaration och årsstämmoprotokoll.

 

Steg 1 - Checklista

Bokför alla intäkter och kostnader

För att färdigställa bokslutet ska alla intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret vara redovisade. Samtliga leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer måste hamna på rätt räkenskapsår. Har du intäkter eller kostnader vars faktura du ej skickat eller mottagit vid årets slut kan dessa justeras i bokslutets Steg 3 [Periodiseringar vid bokslut]. Har du däremot mottagit en leverantörsfaktura eller skickat en kundfaktura (för kontantmetoden) och ej betalat eller mottagit betalning måste dessa bokföras enligt fakturametoden på rätt räkenskapsår. Läs mer här [Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår].

- Hur vet jag att allt är bokfört?

Se till att kontona i bokföringen synkar med saldot på banken. I bokslutet kan du se saldot på respektive konto. I exemplet ovan ska det till exempel finnas 73 007,02 kr på företagskontot. Stämmer detta med bankens saldo på sista dagen i räkenskapsåret så ska det mycket till att bokföringen inte skulle vara rätt.

- Mitt företagskonto i huvudboken stämmer inte överens med banken, vad ska jag göra?

Läs vår guide hur du synkar bokföringen med banken.

 

Färdigställ momsrapporter

Det allra sista du gör innan du gör bokslutet och bokför årets resultat är att du sparar Momsrapporten i Bokio för perioden. Är momsrapporterna för perioden ej sparade så är status "Ofullständig" och det går då inte att fortsätta med bokslutet. Klicka på momsrapporten för att gå in och stänga perioden.

- Hur vet jag att momsrapporten stämmer? Läs här om hur momsrapporten fungerar i Bokio.

När momsrapporterna är sparade ändras status till "Avslutad" och det går då att bekräfta och fortsätta till nästa steg.

 

Steg 2 - Bokslutspaket

Välj hur du vill fortsätta med ditt bokslut. Antingen manuellt, via Årsredovisning Online eller om du hellre tar hjälp av våra redovisningskonsulter.

Bokio bokslut

Våra redovisningskonsulter ger dig support genom hela bokslutsprocessen. För att detta ska vara möjligt krävs det att du ge oss viss information kring ditt företag. Checklistan i Steg 1 måste vara klar vilket innebär att samtliga intäkter och kostnader är bokförda för perioden. Detta är något som bara du kan veta om det är gjort eller ej. Även momsrapporterna för perioden måste vara sparade.

I nästa steg kommer du få fylla i ett frågeformulär. Fyll i detta så grundligt som möjligt. När detta är inskickat så återkommer vi till dig via mail när allt är klart och bokfört. Bifogat finns då deklaration, årsredovisning och årsstämmoprotokoll som vi tagit fram.

 

Årsredovisning Online

Årsredovisning Online erbjuder årsredovisning för mindre aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt. Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

 1. Färre än 50 anställda i medeltal
 2. Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
 3. Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.

Efter att du själv gått igenom Steg 3 så kommer bokföringen för verksamhetsåret att exporteras och överföras till Årsredovisning Online. Årsredovisning Online kommer att guida dig igenom bokslutsprocessen, upprättandet av Årsredovisningen, inkomstdeklarationen och protokoll för årsstämman. Betalning sker först efter du färdigställt samtliga rapporter. 

 

Manuellt bokslut

I detta kostnadsfria alternativ tas det ej fram någon årsredovisning och deklaration. Däremot går du igenom alla steg för att till slut kunna bokföra årets skatt och resultat som Bokio räknar ut åt dig. När du stänger året kan du sedan exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring för att ta fram årsredovisning och deklaration på annat sätt.

 

Steg 3 - Checklista för bokslutet

Avskrivningar

Finns det bokförda tillgångar i verksamheten måste dessa skrivas av. Detta om beräknad livslängd är högst 3 år eller om värdet är högst ett halvt prisbasbelopp (22 400kr, PBB = 44 800 kr 2017) så får detta göras direkt. Idag hanteras det manuellt i Bokio. Läs mer om [Bokför inventarier och avskrivningar]. Har du inga tillgångar att skriva av kan du gå vidare till nästa steg. Klicka på "Bekräfta och fortsätt".

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader krävs när en faktura och prestationen kopplat till denna intäkt eller kostnad sker under olika verksamhetsår, oftast kopplat till bokslutet. I detta steg finns ett antal frågor att besvara antingen "Ja" eller "Nej".

Ett exempel på en periodisering kan vara en vara eller tjänst som du levererat men inte skickat fakturan eller en vara eller tjänst som du fått men inte fått någon faktura för. Observera! Du behöver bara periodisera utgifter/inkomster som är på 5000kr och uppåt. Två köp på 4000kr behöver alltså inte periodiseras.

Svarar du "Ja" på en fråga så kommer en ruta upp där du ska fylla i beloppet det gäller. När du sedan fortsätter till nästa steg så kommer en periodisering avseende detta att bokföras.

Avsättningar

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda i fråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida utbetalning, förpliktelser som garantier, avsättningar för uppskjutna skatter mm. Detta måste bokföras manuellt i Bokio.

När detta är bokfört kan du klicka på "Bekräfta och fortsätt" för att gå vidare till nästa steg. Har du inga avsättningar att bokföra så är det bara att gå vidare.

 

Steg 4 - Skatt och resultat

Har du valt att göra bokslutet genom Årsredovisning Online så sker detta steget via dem. Se guide här [Årsredovisning Online].

Gör du bokslutet manuellt så är det nu dags att bokföra årets skatt samt årets resultat. Är det så att detta redan är bokfört manuellt sen tidigare (du har kanske importerat verifikat för detta) så klickar du på "Jag har redan bokfört detta" så kommer du kunna gå vidare till nästa steg utan att bokföra något.

 

Steg 5 - Färdigställ bokslut

Efter årets skatt och resultat är bokfört (antingen manuellt eller via Årsredovisning Online) når du steg 5. Här stänger du året.

 

Efter avslutat årsbokslut i Bokio ska man i början av nästa räkenskapsår manuellt bokföra om årets resultat ifrån konto 2099 (Årets resultat) till konto 2098 (Vinst eller förlust från föregående år), där all resultat ifrån tidigare års vinster ska ackumuleras. Konto 2099 ska nämligen enbart innehålla det aktuella räkenskapsårets resultat. Läs mer om [Bokföra årets resultat i Aktiebolag (efter bokslut/nytt räkenskapsår)]


Fakturor som betalas i nästa räkenskapsår

Kundfakturor

Använder du dig utav fakturametoden så bokförs kundfakturor automatiskt som en kundfordring på år 1 för att sedan prickas av och bokföra betalning i år 2. Med kontantmetoden däremot så måste man manuellt gå in och justera så att kundfakturor bokas enligt fakturametoden då försäljningen måste redovisas på det året affärshändelsen ägt rum. Det kan alltså hända att man måste periodisera enskilda fakturor.

Du ställer in periodisering längst ned på fakturan i Bokio. När det är gjort kommer det en notis om att du har en händelse att bokföra. Det är försäljningen som bokförs som en kundfordring på fakturadatum.

När du prickar av fakturan som betald i nästa räkenskapsår så bokförs betalningen och kundfordringen "nollas" ut.

 

Skapar du ej dina kundfakturor i Bokio måste du själv se till att bokföra kundfordran på fakturadatum. Lägg till bokföringskonto 1510 - Kundfordringar som betalkonto (Inställningar → Betalkonton). Ladda upp kundfordran, välj rätt bokföringsmall och sedan 1510 som betalkonto.

När kunden betalat bokför du manuellt så här på betaldatum:
1510 Kredit Summa
19XX Debet Summa
 

Leverantörsfakturor

Använder du fakturametoden så bokförs leverantörsfakturor automatiskt som en leverantörsskuld. Vid kontantmetoden så måste du manuellt justera detta. Dvs, alla inköp på faktura som du kommer betala i nästkommande räkenskapsår ska tas upp som en leverantörsskuld på bokföringskonto 2440.

Det man kan göra är att lägga till 2440 som betalkonto (Inställningar → Betalkonton) för att sedan, när man bokför inköpet på fakturadatum, väljer rätt bokföringsmall, men istället för det betalkonto brukar använda, så sätter man 2440 - Leverantörsskulder som betalkonto. Bokningen kan till exempel bli så här:

När du sedan betalar fakturan i nästkommande räkenskapsår bokför du manuellt så här:

Vid bokslut

Ser du till att periodiska kund- och leverantörsfakturor i bokföringen behöver dessa ej tas upp i bokslutet.

 

Sökord: Faktura som blir betald i nästa period, periodisering


Synka bokföringen mot bankkonto

Ett väldigt bra sätt att se över så att bokföringen stämmer är att synka företagskontot med det faktiska bankkontot. Stämmer summan på företagskontot i bokföringen överens med saldot på banken så ska det mycket till att bokföringen inte skulle stämma.

Bäst gör du detta genom att gå in på Huvudboken i Bokio. Här ser du summering av samtliga konton på respektive räkenskapsår. Du har in- och utgående balanser och samtliga händelser i debet och kredit på varje bokföringskonto.

Stämmer inte saldot i bokföringen med bankkontot?

Först och främst, titta så att den ingående balansen på räkenskapsåret är korrekt. I följande exempel så ska det ingående saldot på företagskontot (1930) vara 27 978 kr. Vidare så ska det till exempel 2017-02-25 finnas 19 198,3 kr på banken.

Lättast är att börja uppifrån och gå dag för dag och se att det stämmer överens. Så fort det inte synkar vid ett datum så innebär det att något är bokfört fel eller helt enkelt saknas i bokföringen.

Slutligen så har vi den utgående balansen. Stämmer saldot vid årets slut överens med vad som faktiskt finns på kontot? Gör det det så är vi på god väg!

Om du inte har något företagskonto

I Enskild firma finns det inget krav att det ska vara ett företagskonto hos banken eftersom ägaren och företaget är samma person. Däremot bör man ha ett bankkonto som endast används i verksamheten. Om företaget har ett konto som används endast för verksamheten så blir det korrekt att bokföra mot 1930 även om bankkontot inte är registrerat som företagskonto hos banken. Om man istället betalar något för företaget från sitt privata konto dvs. ett konto där man även har privata transaktioner så får man bokföra detta som en Egen insättning, på konto 2018.

Med andra ord så blir det mycket svårare att synka bankkontot mot bokföringen om det är så att man inte har ett företagskonto av något slag. 


Omföring/Nollställning eget kapital i enskild firma

Det Egna kapitalet är skillnaden mellan ett företags Tillgångar och Skulder. Det påverkas av Årets resultat, samt Egna insättningar och Uttag.

När man har gjort klart sitt bokslut skall eget kapital nollställas i Enskild firma. Detta görs för att man skall samla det totala egna kapitalet på ett och samma konto. På första dagen i nästkommande räkenskapsår gör man en omföring av kontona 2011-2099 (Årets resultat bokförs i Bokio på 2099 för alla företagstyper) till konto 2010. Du måste dock vara noga så att årets resultat är helt klart från föregående period och att bokslutet är klargjort. Denna bokning får i dagsläget göras manuellt i Bokio.

Ett exempel:

I följande exempel har ett bolag 10 000 i resultat, man har gjort uttag för 3 000 och egna insättningar för 7 000. För att omföra till konto 2010 adderar man ihop beloppen på alla 20XX konton +/- och summan som kvarstår bokas emot konto 2010, i detta fall blir det 14 000.

2099 Årets resultat Debet 10 000
2013 Egna uttag Kredit 3 000
2018 Egna insättningar Debet 7 000
2010 Eget kapital Kredit (resterande belopp i detta fall 14 000)


Bokföra föregående års resultat i aktiebolag (vid nytt räkenskapsår)

Efter att man stängt sitt årsbokslut i Bokio ska man i början av nästa räkenskapsår manuellt bokföra om årets resultat ifrån konto 2099 (Årets resultat) till konto 2098 (Vinst eller förlust från föregående år), där all resultat ifrån tidigare års vinster ska ackumuleras. Konto 2099 ska nämligen enbart innehålla det aktuella räkenskapsårets resultat. Föregående räkenskapsårs resultat ska därför enbart finnas på konto 2098. Vid en eventuell utdelning ska en bokning ske på Konto 2898 efter beslut om vinstdispositionen blivit fastslagen i bolagsstämman, se guide för mer info om utdelning.

Nedan finner ni tre exempel på bokföring av årets resultat går till. Detta hanteras i den manuella bokföringen:

Vid vinst 100 000, ingen utdelning
Konto 2099 Debet 100 000
Konto 2098 Kredit 100 000

Vid förlust 100 000, ingen utdelning
Konto 2098 Debet 100 000
Konto 2099 Kredit 100 000

Vid vinst 100 000 och utdelning 10 000
Konto 2099 Debet 100 000
Konto 2098 Kredit 90 000
Konto 2898 Kredit 10 000


Bokföra inventarie och avskrivning

“En tillgång är en resurs som kontrolleras av företaget till följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden”

Exempel på tillgångar är byggnader, maskiner, inventarier m.m som är tänkt till att ha användning och nyttjande i bolaget i mer än ett år. Olika tillgångar har olika avskrivningstider, vilket kan variera beroende på vilken ekonomisk livslängd och vilket regelverk som används. Ekonomisk livslängd avser hur länge tillgången skall vara i bruk hos bolaget.

Att bokföra tillgångar samt avskrivning av dessa är något man i dagsläget får hantera manuellt i Bokio. Ingående balans av tillgångar kan göras under Inställningar → Sätt första årets ingående balanser

 

Förbrukningsinventarier

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, som sedan avskrivningar görs över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd, mindre än 3 år eller med obetydligt värde om ett anskaffningsvärde exklusive moms som understiger ett halvt prisbasbelopp (< 22 750 SEK för år 2018). Exempel på dessa är mobiltelefoner, datorer av mindre värde, skrivare mm. Här kan du läsa mer om varor, förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier.


Avskrivningar

Avskrivningar görs enbart på anläggningstillgångar som har en begränsad ekonomisk livslängd, tillgångar med en obegränsad ekonomisk livslängd skrivs inte av men kan därmed skrivas ned. Avskrivningar görs på anläggningstillgångar såsom inventarier, maskiner, byggnader, personbilar och datorer men inte på anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella instrument. Tillgångar skrivs av enligt den livslängd de förväntas ha och man skriver av på anskaffningsvärdet och därmed reducerar värdet för en anläggningstillgång i kontogrupp 10 till 12 och som en kostnad i kontogrupp 78.

Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången.

När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt. Som exempel bokförs avskrivning av tillgången på konto 1210 enligt nedan:

Konto 1219 Kredit
Konto 7831 Debet

Avskrivningsmetoder

Det finns fyra olika sätt att skriva av på vi skulle rekommendera att man använder sig av linjär avskrivning då den är vanligaste metoden då den är lättast att använda sig utav och den enda som är tillåten i K2.

Linjär avskrivning

Den vanligaste och enklaste metoden där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: 100 000/5 = 20 000Kr

Degressiv avskrivning

Avskrivning är som störst under första räkenskapsåret och minskar mot slutet av avskrivningstiden. Ger en bättre indikation på verkliga värdeminskning då tillgångar successivt brukar sjunka i värde.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning:

År 1: 30% av 100 000 = 30 000
År 2: 25% av 100 000 = 25 000
År 3: 20% av 100 000 = 20 000
År 4: 15% av 100 000 = 15 000
År 5: 10% av 100 000 = 10 000

Progressiv avskrivning

Innebär motsatsen ifrån Degressiv avskrivning där avskrivningen ökar efterhand. Denna metod är lämplig för tillgångar som har lång livslängd och med obetydlig teknisk utveckling.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning:

År 1: 10% av 100 000 = 10 000
År 2: 15% av 100 000 = 15 000
År 3: 20% av 100 000 = 20 000
År 4: 25% av 100 000 = 25 000
År 5: 30% av 100 000 = 30 000

Produktionsberoende avskrivning

Innebär att avskrivningen varierar efter den uppskattade framtida produktionen eller utnyttjandet av tillgången.

Exempel:
Inköpspris 100 000 kr
Avskrivningstid 5 år
Årlig avskrivning: Beror på användning av tillgång, som exempel en maskin som kan tillverka 100 000 produkter innan den behöver tas ut bruk. Säg att man tillverkar enligt följande mönster:

År 1 : 5 000 produkter, avskrivning: 5% av 100 000 kr = 5 000 kr
År 2 25 000 produkter, avskrivning: 25% av 100 000 kr = 25 000 kr
År 3 30 000 produkter, avskrivning: 30% av 100 000 kr = 30 000 kr
År 4 20 000 produkter, avskrivning: 20% av 100 000 kr = 20 000 kr
År 5 30 000 produkter, avskrivning: 30% av 100 000 kr = 30 000 kr

Relevanta begrepp

Avskrivningstid = Antal räkenskapsår som tillgången är tänkt att skrivas av under
Tidigare ackumulerad avskrivning = Avskrivningar som skett i tidigare räkenskapsår gällande en tillgång


Periodiseringar vid bokslut

Vid bokslut behöver periodiseringar göras så att inkomster och utgifter hamnar i perioder som de har intjänats respektive förbrukats.

En periodisering ser till att poster i resultaträkningen hamnar i den perioden de skall tillhöra. Får du till exempel en hyresfaktura och betalar denna under december månad vars kostnad avser januari (räkenskapsåret är i detta exempel kalenderår) ska den periodiseras så att kostnaden hamnar på januari månad. Anledningen är helt enkelt för att man ska ge en mer rättvisande bild av när inkomster och utgifter faktiskt påverkat verksamheten. Man skiljer på när pengarna har bytt hand och när inkomsten eller utgiften har inträffat.

I Bokslut krävs periodiseringar när fakturan och resultatet av inkomsten/kostnaden ligger i olika räkenskapsår. Har du varor eller tjänster som levererats/utförts innan bokslutsåret, men ännu inte skickat fakturan innan bokslutsdatumet ska dessa periodiseras. Ett annat exempel är om du mottagit varor eller tjänster under räkenskapsåret, men ännu inte fått någon faktura. Typiska exempel är el- och hyreskostnader.

Det finns emellertid några undantag som innebär att periodisering ej måste ske. Ett exempel är om den faktiska fakturan uppgår till mindre än 5 000 SEK. Två stycken 4 000 SEK är okej (dvs behöver ej periodiseras) såvida man inte har så pass många fakturor som skulle ge en missvisande bild av verksamheten om de inte redovisas. Detta är en bedömning man får ta i hänsyn till.

När det kommer till återkommande fakturor, till exempel försäkrings-fakturor som inte förändras mer än +/- 20% från år till år behöver man inte periodisera. Kan tilläggas vid sådana fall att om en faktura skulle förändras över 20% ett enskilt år är det okej att låta bli att periodisera så länge det nästkommande år återgår inom 20% till kommande räkenskapsår.

 

Observera!

Mottar du en leverantörsfaktura i slutet av räkenskapsåret, alternativt skickar en kundfaktura, vilka inte blir betalda innan bokslut och som inte överstiger 5 000 SEK så måste detta bokföras enligt fakturametoden. Detta är alltså något du måste tänka på om du bokför med kontantmetoden. Läs mer här om hur du hanterar fakturor som betalas i nästa räkenskapsår.


Avsättningar vid bokslut

Avsättningar är förpliktelser som är sannolika eller säkra beträffande sin förekomst men som är obestämda i fråga om belopp eller tidpunkt då de skall infrias. Exempel på avsättningar kan vara avsättning för pension och avsättningar för framtida utbetalning, förpliktelser som garantier, avsättningar för uppskjutna skatter mm. Avsättningen ska tas upp i balansräkningen under kontogrupp 22 om det är en befintlig förpliktelse och att det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas och storlek ej går att bestämma tillförlitligt.


Hur bokförs en periodiseringsfond?

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomster i näringsverksamheten till ett senare år för enskild firma och årets resultat för juridiska personer. Du använder periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år och på så sätt få en jämnare beskattning mellan räkenskapsåren. Till exempel har du satt av till periodiseringsfond ett år då du har vinst, och du kan återföra fonden ett senare år då du redovisar förlust och på så sätt kan kvitta vinst mot förlust. Bokföringsmässigt behöver du bokföra denna i resultaträkningen under kontogrupp 88 och i balansräkningen under kontogrupp 21. Inga ut- eller inbetalningar sker utan det är endast en bokföringföringsmässig justering som sker vid årsbokslut.

Avsättning av periodiseringsfond

Enskild firma

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen periodiseringsfond med ett eget kontonummer. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten. För enskild firma sätter du av till periodiseringsfond i deklarationen och inte i bokföringen. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Juridiska personer

Du får sätta av högst 25 procent av det skattemässiga resultatet för juridiska personer. Det belopp du satt av ett år blir en egen periodiseringsfond med ett eget kontonummer. Var medveten om att vid användning av periodiseringsfonder betalar man indirekt en ränta som är baserad på ditt utgående saldo på periodiseringsfonder x 0,72% "Statslåneränta" i november föregående räkenskapsår.

Återföring av periodiseringsfond

Enskild firma

Om du gjort en avsättning till periodiseringsfond kan du bestämma när och hur stor del av fonden du vill återföra till beskattning. När du återför ett belopp innebär det att inkomst av näringsverksamhet ökar med samma belopp. För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett tidigare belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen. Det här betyder att du kan ha maximalt sex fonder samtidigt. Du måste däremot återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att bedriva näringsverksamhet (till exempel lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs. På samma sätt ska periodiseringsfonderna återföras om du för över din näringsverksamhet till ett handelsbolag som du är eller blir delägare i. I vissa fall kan du ansöka om särskild skatteberäkning och på så sätt få betala en lägre skatt när du slutar med verksamheten.

Juridiska personer

Om du gjort en avsättning till periodiseringsfond kan du bestämma när och hur stor del av fonden du vill återföra till beskattning. När du återför ett belopp innebär det att inkomst av näringsverksamhet ökar med samma belopp. För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen. Det här betyder att du kan ha maximalt sex fonder samtidigt. Tex om du har avsatt en periodiseringsfond under år 2010 kan du senast återföra den under år 2016, därmed om du hade avsatt för samtliga år däremellan kan du maximalt ha sex periodiseringsfonder samtidigt. Du kan själv välja att återföra hela eller delar av beloppet tidigare. Gällande juridiska personer ska avsättningen av periodiseringsfonden justeras i bokslutet och även i inkomstdeklarationen.

 

Hur bokför man periodiseringsfond i Bokio?

Avsättning till periodiseringsfond får göras upp till 25% (2017 års belopp för aktiebolag och andra juridiska personer) eller 30% (fysiska personer i Handelsbolag eller Enskilda firmor) av årets skattemässiga resultat. Detta görs tex om man vill skjuta upp beskattningen av resultatet till ett senare tillfälle. Avsättningen måste återföras inom 6 år. I Bokio får man bokföra detta manuellt:

2127 (Periodiseringsfond 2017) Kredit XXXX
8811 (Avsättning till periodiseringsfond) Debet XXXX

Sökord: Periodisera vinst, periodisering


Hur bokför jag utdelning av vinst?

När aktieutdelning har beslutats antingen via en årsstämma eller via en extra bolagsstämma bokför du manuellt så här under först efter att räkenskapsåret är avslutat om du väljer att besluta om utdelning under den ordinarie årsstämman eller bokföra den manuellt direkt efter att beslut skett efter extra bolagsstämman.

När aktieutdelning har beslutats bokför du manuellt så här:

Konto 2099 Debet
Konto 2898 Kredit

Vid utbetalning av utdelning bokför du manuellt så här:

Konto 2898 Debet
Konto 1930 Kredit

Resten av vinsten kan du låta ligga kvar på 2099 och sedan bokföra ned nästa år du deklarerar.

 

Observera!

Under "Översikt" kommer det just nu se ut som att det dras skatt på utdelningen. När du sedan gör bokslut så kommer vi dock räkna så att det inte gör det.

Att tänka på när du väl väljer att ta en utdelning är att de ska ske antingen vid en årsstämma som regleras via ett protokoll eller om man vill att det ej ska synas i årets årsredovisning kan man välja att ha en extra bolagsstämma och välja att beslut om den under det tillfället istället. Om du vill ha hjälp med att beräkna utdelningsmöjligheter kan ni kontakta våra experter via support@bokio.se för mer information.

Sökord: Vinstutdelning


Om dina konton inte stämmer emot bokföringen vid bokslut

Vid varje Bokslut bör du göra en avstämning mellan din bokföring och din kund/leverantörsreskontra.

Börja med försöka lokalisera när felet kan ha uppstått, se när senast reskontran stämde emot bokföringen. Gå efter det igenom allt som ligger efter det och se så att allt blivit bokfört och med korrekta belopp.

Vanliga orsaker till differenser mellan reskontra och bokföring (balansrapporter):

 • Saknas det möjligtvis någon faktura i reskontran som skall vara bokförd antingen något som inte blivit bokfört eller något som blivit bokfört i felaktig period.
 • Finns det i reskontran några fakturor som möjligtvis skulle ha krediteras, men inte blivit krediterade ännu i bokföringen.
 • Alternativt att man ej lagt in fakturor som reskontra utan betalat den direkt via banken (kontantmetoden) och därmed går den ej in i reskontran utan direkt mot ett kostnadskonto.
 • Delvis inbetalda fakturor som man glömt att bokföra beloppen på, och därmed uppstår det en differens mellan balanskonto och reskontran.
 • Felaktiga datum på kundfakturorna och därmed kommer den på fel period i form av antingen år eller via månad.

Läs här om hur du synkar bokföringen mot ditt bankkonto.


Bokföringsmässigt resultat och skattemässigt resultat

Bra att veta är att i Bokio får du endast ut ditt bokföringsmässiga resultat. Detta är alltså det resultat man får ut med gällande bokföringsmässiga regler. Därefter har vi det skattemässiga resultatet, vilket är det man får fram efter alla skattemässiga justeringar. Det är detta resultat man betalar skatt på.

Vissa skattemässiga justeringar görs endast i skatteberäkningen och bokförs ej, så som underskott från föregående år. Läs mer nedan:

För mer info gällande skattemässiga justeringar i Enskild firma och NE-bilaga se här [Skattemässiga justeringar]

För mer info gällande skattemässiga justeringar i Aktiebolag och Aandelsbolag se här [Skattemässiga justeringar]


Årsredovisning enligt K2 och K3 i aktiebolag

Välja mellan K2 och K3

Vid val mellan regelverken är det bra att känna till om man utgör ett mindre eller större bolag. Enligt definitionen menas större företag enligt nedan att man ska under två år i rad uppfylla minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Om man inte uppfyller kraven enligt ovan innebär det att man är ett mindre företag.

K2 och K3 i Bokio

Årsredovisning Online erbjuder årsredovisning för mindre aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt. I Bokio kan du i bokslutet direkt integrera med Årsredovisning Online och för en kostnad av 1180 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll. Detta gäller alltså om du själv gör bokslutet i Bokio.

Behöver du däremot hjälp med bokslut och ska upprätta årsredovisning enligt K2 så erbjuder vi denna tjänst för 6 000 kr (exkl. moms).

För årsredovisning enligt K3-uppställningen så går det inte att välja Årsredovisning Online. Vill du få ut din årsredovisning och deklaration genom Bokio så kan du kostar detta 10 000 kr (exkl. moms). 

Läs mer om våra prismodeller för hjälp med bokslut här.

Att välja K2

Mindre aktiebolag kan välja att använda antingen K2 eller K3 som redovisningsregelverk. Kortfattat kan man säga att K2 är ett simplare och mer standardiserat regelverk medan K3 är mer utförligt regelverk. Syftet med K2 är att minska administrationen för företagare. Den stora skillnaden gentemot K3 är att du som företagare har mindre utrymme att tolka och göra individuella bedömningar, och kan upplevas som att man arbetar mer efter mallar. Vidare förekommer det en hel del möjliga alternativa redovisningsregler som finns inom K3 som inte kan tillämpas inom K2. Det vanliga är att mindre företag redovisar i K2 då det är enklare och mindre komplext. Dock finns det fördelar att använda K3, särskilt om man har stark tillväxt.

Sammanfattning av regelverk K2

Fördelar

 • Standardiserat regelverk
 • Mindre kostnad och mindre administration för företagare

Nackdelar

 • Mindre tolkningsutrymme och styrt
 • Ger mindre rättvisande bild än K3

 

Att välja K3

K3 är som sagt ett mer komplext och större regelverk än K2. Till exempel skiljer sig redovisningen för materiella anläggningstillgångar sig markant från K2. Inom K3 finns utrymme för fler bedömningar, men det ställer också högre krav på kompetensen hos de som upprättar årsredovisningen. Årsredovisningen ger en mer korrekt och rättvisande bild av företaget då bland annat indirekta utgifter för varulager får räknas med i anskaffningsvärdet på varulager istället för att kostnadsföras direkt. Om ditt företag är ett uppstartsbolag, men under stark tillväxt kan det vara en fördel att välja K3 för att slippa byta regelverk till senare. Tänk dock på att det finns begränsningar i att byta tillbaka till K2. Något annat att tänka på är att årsredovisningen troligen kommer att kosta mer, eftersom den tar längre tid att ta fram och kräver mer kunskap. Dock kommer årsredovisningen att vara mer korrekt och rättvisande av företaget.

Sammanfattning av regelverk K3

Fördelar

 • Utrymme för individuella bedömningar och tolkningar
 • Ger mer korrekt och rättvisande bild av bolaget
 • Lämpligt för tillväxtbolag då möjligheten att redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar som en tillgång
 • Ditt företag har finansiärer och andra externa intressenter som vill se en mer komplex årsredovisning än du kan ta fram genom K2.
 • Om du planerar att ta in delägare i verksamheten under de kommande åren kan K3 också vara ett bra val

Nackdelar

 • Komplext och större regelverk
 • Dyrt pga komplexitet och mer administration

Bra att tänka på vid val av regelverken

 • Man får byta mellan regelverket K3 till K2 en gång, men inte tillbaka då det inte är tillåtet att byta mellan regelverken.
 • K3 är huvudregeln och därför måste du aktivt välja K2 som anses vara ett alternativt regelverk.
 • Man måste välja och följa ett regelverk till fullo man kan inte välja det som passar en bäst i de båda regelverken.
 • Alternativa redovisningsregler som finns i K3 får inte användas

Årsredovisning Online

Vem kan använda Årsredovisning Online?

Årsredovisning Online erbjuder årsredovisning för mindre aktiebolag som ska redovisa enligt K2-uppställningen. Då får man även deklarationen på köpet helt automatiskt.

Det är bara mindre aktiebolag som får använda K2 och för att vara ett mindre aktiebolag måste man under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren ha uppfyllt minst två av dessa villkor:

1. Färre än 50 anställda i medeltal
2. Mindre än 40 miljoner i balansomslutning
3. Mindre än 80 miljoner i nettoomsättning

Dessutom får aktiebolaget inte vara noterat på en börs eller annan marknadsplats.  

Integrera med Årsredovisning Online

När du påbörjar ditt bokslut och kommit till Steg 2 kan du nu välja att få ut din årsredovisning och deklaration via Årsredovisning Online. Du behöver själv inte exportera några filer från Bokio. För priset 1280 kr (gäller för 1 årsredovisning, se övriga prismodeller här) får du ut årsredovisning, inkomstdeklaration 2 i pappersformat eller SRU-filer, skatteberäkning samt bolagsstämmoprotokoll.

Du skapar ditt konto direkt i Bokio och får en bekräftelse till registrerad e-postadress (kika i skräpkorgen om du inte skulle hitta det). Påbörja därefter årsredovisningen i steg 2 och när du slutgjort Steg 3 kan du göra klart bokslutet och bokföra årets resultat i Bokio. Det är inte förrän du är helt klar som du behöver betala.

Läs mer här om varje steg i bokslut för aktiebolag.

Uppdatera bokslut

Har du integrerat till Årsredovisning Online och sedan gör en ändring i bokföringen behöver detta uppdateras hos Årsredovisning Online. Idag gör man detta genom att exportera bokföringen under Inställningar → Exportera bokföring. Då får du ut en SIE-fil. Denna ska importeras till Årsredovisning Online.

Om du redan har gjort bokslut

Har du redan avslutat bokslutet och stängt året får du göra som tidigare. Exportera din bokföring under Inställningar → Exportera bokföring och importera till Årsredovisning Online. Därifrån får du direkt ut årsredovisning och deklaration.


Deklaration i enskild firma

Innan du deklarerar i enskild firma måste du se till att göra bokslut. Läs vår steg-för-steg guide om hur du gör bokslut i enskild firma.

När det är dags att göra deklaration och lämna in sin NE-bilaga kan man från Bokio enkelt föra över sin deklaration till Skatteverket. Bokio guidar er vilka fält som ska fyllas i med värden från er balans- och resultatrapport. NE-bilagan hittar man i sista steget i när man gör Bokslut.

I Skatteverkets funktion Viktiga datum kan du se när exakt du ska deklarera för just din firma.


Hur fungerar NE-Bilagan?

Är ditt företag en enskild firma så får du i bokslutets sista steg fram NE-blanketten som ska skickas in till Skatteverket. De siffror vi genererat fram förs över till Skatteverkets blankett eller webbtjänst. Observera att den blankett som tas fram enbart är en guide.

Tips och trix för att fylla i NE-Bilaga

NE-bilagan genereras automatiskt i Bokio men det finns några saker som kan vara bra att tänka på och titta igenom så att du kan vara säker på att det som redovisas till Skatteverket blir korrekt.

 1. För att färdigställa ditt bokslut [Bokslut i Enskild firma: Steg för steg] behöver du ha bokfört och redovisat för alla dina intäkter och kostnader tillhörande verksamhetsåret. För detta behövs att leverantörsfakturor, kundfakturor, utlägg, kvitton och lönespecifikationer hamnar på rätt verksamhetsår. Om du har intäkter eller kostnader du inte bokfört eller vars faktura du ej mottagit vid årets slut kan du justera detta i steg 3 i Bokios bokslut.
 2. Ett bra sätt att stämma av att ens bokföring stämmer är att dina bankkonton i bokföringen stämmer överens emot dina saldon hos din bank då detta förs in ruta B9 i NE-bilagan. Om detta inte stämmer så har du möjligtvis inte bokfört allt för räkenskapsåret och behöver justera detta innan du gör klart bokslutet.
 3. Tänk på att siffrorna är i Bokio visar ditt bokföringsmässiga resultat för året och att när du deklarerar även fyller i dina skattemässiga justeringar som då bildar ditt skattemässiga resultat, därav finns inte rutorna R12 – R48 i Bokio, men däremot hos Skatteverket.
 4. Skulle du ha ett tillgångskonto som är minus (skuld) eller skuldsida som är minus (tillgång) så kommer skatteverket inte låta dig fylla i sifforna när du deklarerar då detta blir ett klassificeringsfel och därmed behöver du justera detta i deklarationen.

Exempel: du har -1000 i ruta B9 (Kassa och bank) så måste detta flyttas till ruta B16 som 1000 (Övriga skulder)

Sökord: ne-bilaga, ink1