Kontroll av bokföring vid övergång till Bokio

Hur stämmer jag av om bokföringen är rätt?

Jo, det kan man enkelt göra genom att kontinuerligt genomföra avstämningar tex månadsvis för att följa upp transaktioner som man kan ha missat att bokföra. Du kan snabbt och enkelt kontrollera bankkontoutdraget mot bokföringen (kto 1930) vid en och samma tidpunkt, tex vid ett månadsbryt. Om bokföringen anger ett annat belopp än det som visas på bankkontot så måste du undersöka detta vidare. Du kan läsa mer om hur du stämmer av bokföringen mot ditt bankkonto i Bokio.

Du kan även kontrollera skattekontoutdraget mot bokföringen (kto 1630) och snabbt se om kontot stämmer mot bokföringen. Du kan läsa mer om hur du stämmer av bokföringen mot skattekontot i Bokio.

Tips på att kontrollera om ens bokföring stämmer, är att kontrollera den mot bankkontoutdraget eller skattekontoutdraget. I bästa steg kan man även stämma av andra balansposter såsom kundfordringar eller leverantörsskulder. Detta är extra viktigt om du upprättar bokföringen på egen hand. 

Hur stämmer jag av om de ingående balanser från ett annat system är rätt?

Aktiebolag: Efter ett bokslut och årsredovisning

Tänk på att alltid spara på dina räkenskaper, oavsett om du sköter bokföringen på egen hand eller om du låter någon annan göra det åt dig. Det är vanligt att man låter en redovisningskonsult sköta bokföringen och då är det viktigt att du som företagare har tillgång till all ditt räkenskapsmaterial. Det som brukar viktigt att ha med är följande: 

 • SIE fil
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Huvudbok
 • Bokslutsbilagor, Kund- och leverantörsreskontra 
 • Årsredovisning 

SIE fil 

Om du ska lägga över dina räkenskaper från ett annat affärssystem över till Bokio är det en del saker att tänka på. 

 • Kontrollera att SIE filens siffror stämmer överens med årsredovisningen som du skickat in till Bolagsverket. 
 • Ibland händer det att du får en SIE fil, men att det saknas de sista bokningarna som gjort när någon annan har upprättat bokslut. Kontrollera så att du får med en fil med alla bokningar. 

Sätta ingående siffror manuellt

Om du inte har tillgång till en SIE fil så kan du manuellt lägga in dina ingående balanser genom att i Bokio klicka på inställningar och sedan ingående balanser. 

Där fyller du i kontonummer och sedan saldot som finns på det kontonumret. Du kan använda dig av Balansräkningen när du gör detta. Kom ihåg att det är den senaste versionen av balansräkningen som ska användas, och den ska överensstämma med den som du skapat din årsredovisning ifrån. Läs om hur du kontrollerar dina ingående balanser.

Resultat-och balansräkning

Kontrollera att resultat- och balansräkningen, stämmer överens med din årsredovisning. Dvs tips är att kontrollera att beloppet för årets resultat och årets skatt ska stämma överens, då har du rätt version av resultat- och balansräkningen

Huvudbok

Denna visar alla transaktioner du haft under räkenskapsåret, sorterad efter konto efter kontonummerordning med det lägsta kontonumret först. En huvudbok är en översikt över ett företags alla konton och händelser under ditt räkenskapsår. I den kan man läsa av allt som hänt på ett konto, vilket innebär att man kan avläsa företagets alla affärshändelser i systematisk ordning. Denna är bra att använda sig av när man ska hitta vad som är fel i bokföringen. 

Bokslutsbilagor (kundreskontra och leverantörsreskontra)

Bokslutsbilagorna är till för att hjälpa dig att stämma av alla dina balansposter. Den visar även hur årsredovisningen är kopplad till balansräkningen vid exempelvis ett bokslut. Ett exempel är en kundreskontra, där bilagan visar enkelt om en faktura är betald, obetald eller förfallen vid bokslutstilfället. Här får du snabbt en tydlig överblick över alla fakturor. Denna är viktig att ha med sig när man ska överför sina räkenskaper från ett system till ett annat, för att hålla reda på vilka fakturor som finns med i balansposterna innan man börjar skapa nya fakturor i Bokio. Kundreskontra och Leverantörsreskontra är viktiga bilagor att ta med sig när man ska starta upp sin bokföring i Bokio. 

Enskild firma

När du ska lägga in dina ingående balanser för din enskilda firma, behöver du ha följande material.

 • SIE fil
 • NE-bilaga 

SIE fil 

Om du ska lägga över dina räkenskaper från ett annat affärssystem över till Bokio är det en del saker att tänka på. 

 • Kontrollera att SIE filens siffror stämmer överens med Ne-bilagan som du har deklarerat hos Skatteverket.  
 • Ibland händer det att du får en SIE fil, men att det saknas de sista bokningarna som gjort när någon annan har upprättat bokslut. Kontrollera så att du får med en fil med alla bokningar. 

NE-bilaga

 • NE-bilagan är en blankett som ingår i din privata inkomstdeklaration (INK1). Denna kan du hämta från skatteverkets hemsida. Läs om vad en NE-bilaga är för något.

Sätta ingående siffror manuellt

 • Om du inte har tillgång till en SIE fil så kan du manuellt lägga in dina ingående balanser genom att i Bokio klicka på inställningar och sedan ingående balanser. 
 • Där fyller du i kontonummer och sedan saldot som finns på det kontonumret. Du kan använda dig av NE-bilagan. 

Överföring mitt under ett räkenskapsår

Om du ska gå över till Bokio mitt under ett räkenskapsår, så fungerar det på ett liknande sätt som om du har haft ett bokslut. Om du läser stegen efter ett bokslut så kan du inhämta all material som om när du haft ett bokslut, förutom bokslutsbilagor. Dessa får du nämligen vid ett bokslut. Däremot ska du fortfarande hämta kundreskontra och leverantörsreskontra för att vi ska kunna stämma av dessa när vi du påbörjar din bokföring i Bokio. 

Om du behöver hjälp kan du alltid kontakta oss på support@bokio.se.